Blog

Hospitality in de sport: met alleen een potje voetbal kom je er niet meer

Het brede begrip hospitality (gastvrijheid) kennen we allemaal vanuit bijvoorbeeld de horeca. Als we een hotel of restaurant bezoeken, verwachten we een hartelijk welkom, aandacht en een fijne belevenis. Of het nou een kopje thee, een mooi diner of een heel verblijf betreft, de belevenis moet kloppen en we moeten met een tevreden gevoel weer naar huis gaan. Daarmee zorg je als organisatie voor terugkerende klanten en als je geluk hebt ook een positieve review.

In de sportwereld is hospitality net zo goed een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Per doelgroep aandacht besteden aan de fans draagt er niet alleen aan bij dat zij zelfs na een mindere prestatie met een goed gevoel naar huis gaan, de daaruit gegenereerde inkomsten zijn van groot belang voor een sluitende begroting. Met alleen een voetbalwedstrijd kom je er tegenwoordig niet meer.

Breder inzetten sportcomplexen

Robert Schrama, projectmanager Sport en Cultuur bij Draaijer heeft brede ervaring in de sportwereld: ”Sportclubs maken onderscheid tussen de reguliere supporters die een plek vinden op de gewone tribunes en de zakelijke gasten. Zakelijke gasten willen niet alleen een wedstrijd zien, maar ook de onderlinge banden met hun relaties versterken. Zij kunnen zo in een informele setting netwerken. Relaties kunnen proposities presenteren of ideeën delen zonder directe verkoopdruk.”

Daarnaast benutten sportcomplexen, stadions of sporthallen hun locatie en voorzieningen ook buiten wedstrijden voor creatieve doeleinden zoals bedrijfsevents, concerten en sportdagen. Ze bieden zo een unieke ervaring voor een diversiteit aan bezoekers.

Concurrentie met festivals

Bij het uitbaten van een stadion of ander sportcomplex kun je niet zonder gedifferentieerde gastvrijheid: De consument krijgt met de opkomst van het grote aantal muziek-, theater- en foodfestivals een steeds bredere keuze aan vrijetijdsactiviteiten. Wil je als sportclub de concurrentieslag winnen van dergelijke festivals, dan moet je álle soorten bezoekers verrassen en verwennen. Dus niet alleen de zakelijke gasten, maar ook de reguliere fans. Je moet daarbij voor iedereen goede cateringvoorzieningen bieden, met meer dan ketelkoffie, bier en friet.

Sportieve en financiële groei door innovatieve huisvesting

“Wij kunnen met de klant meedenken om te kijken hoe een club haar bezoekers kan verleiden tot hogere bestedingen om zo meer omzet te genereren,” aldus Berry ten Pas, directeur Draaijer. “We nemen daarin de ambities mee en natuurlijk ook de mogelijkheden ten aanzien van het eventueel breder exploiteren van de locatie.”

Soms moet er veel meer gebeuren en is de vraag of het bestaande gebouw geschikt is of aangepast moet worden. Sommige sportcomplexen zijn dermate verouderd, dat renoveren duurder is dan het afbreken en opnieuw bouwen. Het kan ook een optie zijn om zelfs de locatie te verkopen als de ligging niet optimaal is voor de beoogde aanpassingen. Met de organisatie en de gemeente kijken we dan naar andere mogelijkheden, zowel voor de achtergebleven locatie als voor een plek voor het nieuwe gewenste sportcomplex. Dergelijke projecten zijn vaak langdurig en erg risicovol. Daarom heeft het altijd onze voorkeur de ambitie – veelal een financiële en sportieve stap voorwaarts – te realiseren in het bestaande stadion.  

Dit blog is ook gepubliceerd op de website van Smart WorkPlace.

Projectmanager

Robert Schrama

Directeur

Berry ten Pas