Interview

Masterplan Sport en Cultuur voor campus van Universiteit Twente

Universiteit Twente investeert de komende tien jaar in de sport- en cultuurvoorzieningen op haar campus. Als associate bij Draaijer werkt Hylke Hellinga samen met de universiteit en een team van collega’s aan een masterplan om de voorzieningen uit te breiden en te verbeteren. “Want deelname aan sport- en cultuuractiviteiten zorgt voor ontspanning, ontmoeting en ontwikkeling.”

Universiteit Twente heeft als een van de weinige universiteiten in Nederland een campus waar alles op één plek aanwezig is: onderwijs, onderzoek, sport, cultuur en wonen, met veel groene ruimte. Dat maakt de plek uniek. Hylke: “De sport- en cultuurcampus is berekend op ongeveer tienduizend studenten, maar inmiddels zijn dat er ruim dertienduizend. Naar verwachting komen daar nog meer studenten bij.” Deze enorme groei zorgt voor druk op de capaciteit voor sport en cultuur. “Samen met een projectteam bestaande uit vertegenwoordigers van het bestuur, Campus & Facility Management (CFM), studentenkoepels en gebruikers maakten we inzichtelijk waar behoefte aan is. Hoeveel vierkante meters moeten erbij komen en welke activiteiten moeten er dan op die vierkante meters plaatsvinden?”

De uitkomst van dat onderzoek was duidelijk: er is behoefte aan meer en betere sport- en cultuurvoorzieningen. In het daaropvolgende masterplan zijn verschillende deelprojecten opgenomen en uitgewerkt: het moderniseren van de theaterzaal, de renovatie van het watersportcomplex, het uitbreiden van het sportcentrum en de bouw van een sport- en cultuurcentrum met body & mind-functies. “We zetten daarbij geen standaardvoorziening neer, maar zoeken een oplossing voor het specifieke gebruiksdoel en nemen daar de gewenste beleving in mee. We verdiepen ons daarvoor in bestaande en nieuwe sport- en cultuuractiviteiten, in de behoeften van de verschillende gebruikers en in de beleving van de ruimte, zodat de toekomstige voorziening ook echt gaaf wordt. Een omgeving moet er uiteindelijk vooral voor zorgen dat iemand van nature en intuïtief het beoogde gedrag vertoont.”

Balans tussen inspanning en ontspanning

“Stel je eens een ruimte voor met veel natuurlijke tinten en materialen. Op de vloer ligt een zacht tapijt en voor de ramen hangt vitrage waar het licht mooi door naar binnenvalt. Hier en daar zie je poefjes en zitzakken. Geluiden worden gedempt voor een prettige akoestiek.” Hylke neemt als voorbeeld de plannen voor de toekomstige body- & mindruimte: “deze ruimte staat in verbinding met een tuin die uitnodigt tot zitten en mediteren. Dit is slechts één van de drie werelden in het nieuwe centrum. De andere werelden richten zich op dans en op fitness, krachtsport en groepslessen met weer een heel ander karakter en beleving.” Het project is een van de initiatieven van Universiteit Twente om de balans tussen in- en ontspanning onder studenten te verbeteren. Draaijer neemt dit mee in de toekomstplannen voor de campus.

“We pakken niet alleen specifieke voorzieningen aan, we kijken naar de verbinding van de campus met zijn omgeving. Want voor een gezonde omgeving zijn natuur en buitenruimte uiteraard ook van belang. We willen daarom de kwaliteit van de groene campus zichtbaar maken in de gebouwen, oftewel: meer cohesie realiseren tussen de verschillende gebouwen en het mooie groene buitenterrein. In het masterplan zie je terug dat gebouwen veel daglicht en frisse lucht krijgen, uit natuurlijke materialen bestaan en dat we binnen met buiten verbinden. Alle betrokkenen bij de universiteit zagen die veranderingen snel voor zich en omarmden de ideeën. Dit sluit mooi aan bij het Healthy Campus programma van Universiteit Twente.”

Investeren in sport- en cultuurvoorzieningen

Universiteit Twente ziet in dat de door haar geboden sport- en cultuurfaciliteiten een belangrijke reden is voor mensen om er te willen studeren en dat die op een positieve manier bijdragen aan de gezondheid van haar studenten. In haar tienjarenplan investeert Universiteit Twente daarom structureel geld in die voorzieningen. Ze is daarmee een van de eerste universiteiten in Nederland die sport en cultuur net zo belangrijk maakt als onderwijs en onderzoek. Hylke: “We koppelden geld aan hun ambities en gezonde initiatieven en gaven naast het onderwijs ook prioriteit aan sport en cultuur. Daar zijn we trots op.”

Het project voor het uitbreiden en verbeteren van de sport- en cultuurvoorzieningen van de universiteit loopt nog. “Op dit moment werken we aan een herijking, omdat enkele belangrijke uitgangspunten wijzigden. Ondertussen worden de eerste resultaten zichtbaar. Het moderniseren van de theaterzaal staat voor deze zomer gepland en het renoveren van het watersportcomplex komt daar snel achteraan. De planvorming voor de bouw van het nieuwe sport- en cultuurcentrum met body & mind-functies startte onlangs met onder andere een stedenbouwkundige inpassing.”

Senior adviseur

Hylke Hellinga

Senior adviseur

Bertina Seffinga

“Universiteit Twente is een van de eerste universiteiten in Nederland die sport en cultuur net zo belangrijk maakt als onderwijs en onderzoek.”

Hylke Hellinga
Senior adviseur bij Draaijer