Event

Samen bouwen aan duurzaam en gezond onderwijsvastgoed

Op 11 oktober vindt in Utrecht het Duurzame & Gezonde Scholen Congres plaats. Een samenzijn om concrete stappen te zetten voor een gezond binnenklimaat, toereikende financiering en samenwerking binnen onderwijsvastgoed. Als partner van het congres verzorgt Draaijer hier een sessie over hoe je een gebouw kunt verduurzamen met behulp van een slim Integraal Huisvestingsplan (IHP).

Onderwijsvastgoed verbeteren

Tijdens het congres komen schoolbesturen, overheden, architecten, adviseurs, beleidmakers, studenten en marktpartijen bij elkaar voor kennisdeling, ontmoeting en interactie. Met het doel om de samenwerking te bevorderen en om naar huis te gaan met het zetten van een concrete vervolgstap. Deze editie is de gemeente Utrecht gastheer. De manier waarop de gemeente Utrecht structureel zijn onderwijsvastgoed verbetert en uitbreidt is een goed voorbeeld van hoe we beleid, financiering, verduurzaming en gezondheid in schoolgebouwen kunnen aanpakken. Samen met de gemeente Utrecht en experts uit het vak, delen we inspirerende voorbeelden en leerzame casussen, in het bijzonder op drie leidende thema’s: Integrale Huisvestingsplannen (IHP), netcongestie en multifunctioneel gebruik van onderwijsvastgoed.

Verduurzamen met een circulaire aanpak

Binnen Draaijer zet Simon de Ruig zich in voor een circulaire projectaanpak. Circulariteit is meer dan het toepassen van de juiste materialen en herbruikbaarheid ervan. Het gaat om het verlagen van de milieu-impact van de gebouwde omgeving. Dat vraagt om een ander perspectief op het gebied van samenwerken, toekomstbestendigheid en welzijn. De circulaire projectaanpak van Draaijer is gericht op het behalen van resultaat in de gehele levenscyclus van de huisvesting. Simon is ervan overtuigd dat duurzaamheid, circulariteit en gezondheid altijd waardevol bijdragen aan organisatie- en huisvestingsdoelen. En aan ambities. Met de circulaire projectaanpak richt hij zich op het optimaal benutten van deze waarden, doelgericht en met elkaar.

Senior projectmanager

Simon de Ruig

Senior adviseur

Alie Kok