Blog

Samen werken aan duurzame bedrijfsvoering in de zorg

De gebouwen waarin zorg wordt verleend, horen de aandacht te krijgen die ze verdienen. Maar door de groeiende zorgvraag en het voortdurende tekort aan zorgprofessionals is er geen sector die meer onder druk staat. Toch ziet Charlotte Rosenkötter, adviseur bij Draaijer, veel mogelijkheden die de werkprocessen beter ondersteunen en daardoor de zorgkosten verlagen. Zodat medewerkers zich kunnen richten op hun primaire taak: het verlenen van zorg. 

Werkplezier en woongeluk 

Je moet niet alleen het vastgoed aandacht geven, maar ook de verbinding tussen opdrachtgevers, medewerkers, bestuurders, cliënten en bezoekers. Als je de ambities van een zorgorganisatie in lijn brengt met de behoeften van de gebruikers, wordt het werkplezier van de zorgmedewerkers en het woongeluk van de bewoners vergroot. Een omgeving waar mensen zich fysiek en mentaal prettig voelen, haalt immers het beste in mensen naar boven en draagt bij aan de gezondheid en het herstel van de cliënten. 

Duurzame bedrijfsvoering 

Met de Green Deal hebben zorgbranches toegezegd om toe te werken naar een duurzamere bedrijfsvoering. Gelukkig zijn er al diverse oplossingen om een gebouw en het gebruik ervan duurzaam te maken. Ik geloof dat er vooral veel winst te behalen valt in verantwoord gebruik en bijbehorend gedrag door de gebruikers. De impact daarvan draagt namelijk jarenlang bij aan een positievere footprint.  

De routekaart voor de EED Energie-audit geeft inzicht in het verbruik van een gebouwportefeuille en mobiliteit. Aanvullend biedt Draaijer concrete verbetermaatregelen die aansluiten op de klimaatdoelen. Denk daarbij aan het duurzaam reinigen van ruimtes en sanitair, gezonde catering en voeding, slim omgaan met afval, milieu- en energiemanagement.   

Duurzaamheid door de hele organisatie 

Als je écht verschil wilt maken met een duurzame bedrijfsvoering moet je verder kijken dan de EED. Ik daag zorginstellingen uit om samen de routekaart op te stellen en aanvullend te onderzoeken hoe duurzaamheid organisatiebreed kan worden gewaarborgd. Certificering door middel van de Milieuthermometer is hier een geschikt instrument voor. Door ook op facilitair niveau te kijken naar verduurzaming, wordt duurzaam gedrag bij leveranciers gestimuleerd, zodat ook zij bijdragen aan de vermindering van energiegebruik, afvalstromen en vervoer. Zo wordt een zorgorganisatie duurzaam én toekomstbestendig. 

Klimaatadaptief bouwen 

Draaijer denkt aan de toekomst door circulair, energiebewust en klimaatadaptief te bouwen, waardoor rekening gehouden wordt met impact op de omgeving. Doordat ook de bedrijfsvoering efficiënt ingericht worden, worden de vastgoedzorgen van bestuurders weggenomen. Met een maatwerkaanpak leveren we meer dan huisvestingsadvies; we ondersteunen de hele vastgoedcyclus en dragen bij aan duurzame zorg en exploitatie. 

Green Deal Duurzame Zorg

Draaijer is aangesloten bij de Green Deal Samen werken aan Duurzame Zorg. De Green Deal staat voor zorg met minimale CO2-uitstoot en impact op de leefomgeving, met oog voor circulariteit van grondstoffen en materialen. Hiermee draagt de sector bij aan het beperken van de toenemende zorgvraag én aan de beweging richting passende zorg.

Adviseur

Charlotte Rosenkötter