Blog

De uitdagingen van een projectmanager

Als projectmanager houdt Haris Licina zich bezig met diverse vraagstukken voor met name (ver)nieuwbouwprojecten. In sommige gevallen is het nodig om buiten de gebaande paden te treden om een oplossing te bedenken waar alle partijen tevreden over zijn.

Ik ben verantwoordelijk voor de aansturing van een project. Dit houdt onder andere in dat ik bezig ben met het plannen, organiseren en leiden van projecten. Hierbij houd ik rekening met de eisen en wensen van onze opdrachtgevers, de doelstellingen van de organisatie en de beschikbare middelen. Ik vind het zelf heel belangrijk om opdrachtgevers te inspireren en uit te dagen op duurzaamheidsthema’s en dan specifiek circulariteit. Circulariteit is meer dan het toepassen van de juiste materialen en herbruikbaarheid ervan. Het gaat ook om een optimaal bedrijfsproces, gezonde medewerkers en een toekomstbestendig gebouw. Ik vind het een leuke uitdaging om de meest circulaire ambitie van opdrachtgevers te bepalen, te definiëren en meetbaar te maken.

Huisvestingsvraagstukken met impact

Er zijn veel factoren die het werken bij Draaijer leuk maken. Het werk is erg afwisselend, omdat je werkt voor heel veel verschillende type organisaties, waardoor je letterlijk overal een ‘kijkje in de keuken’ krijgt. Ik heb veel projecten uitgevoerd voor onderwijs- en zorginstellingen, maar ook voor gemeentes. Het vastgoed is iedere keer anders, zodat het steeds weer nieuwe uitdagende vraagstukken met zich meebrengt. Je levert hiermee direct een waardevolle bijdrage aan het succes van de organisatie en je ziet het resultaat van je werk. Met mijn werkzaamheden lever ik echt impact door de betrokkenheid gedurende het gehele proces.

Ontdekken bij Draaijer

Ik werk inmiddels ruim 6 jaar bij Draaijer. Aan het begin van mijn carrière kreeg ik de vrijheid om te ontdekken welke werkzaamheden ik echt leuk vind. Deze ontdekkingstocht heeft ervoor gezorgd dat ik mijn focus heb kunnen leggen op zaken waar ik echt enthousiast van word en dat ik heb kunnen groeien als professional. Ik hoop nog veel positieve bijdragen te leveren aan de uitdagende vraagstukken van onze opdrachtgevers.

Projectmanager

Haris Licina