Blog

Workshop Onderwijshuisvesting Gezonder & duurzamer door data

Op 16 februari jl. waren onze collega’s Casper en Erwin te gast bij SPO Utrecht om samen met Jos Boon (Beleidsadviseur huisvesting, SPO Utrecht) een workshop te verzorgen met als thema: ‘Onderwijshuisvesting Gezonder & duurzamer door data’. De workshop werd georganiseerd door PPS Netwerk Nederland.

Aandacht voor duurzaamheid en binnenklimaat

Ruimte bieden aan de ontwikkeling en ambities van leerlingen in een snel veranderende samenleving. Dat is waar veel scholen zich voor inzetten. Maar de onderwijssector kampt met een grootschalige opgave: Op het gebied van duurzaamheid en binnenklimaat valt veel winst te behalen, de match tussen vastgoed, veranderende leerlingenaantallen en ontwikkelingen als gepersonaliseerd leren vereisen de nodige vernieuwing. Kortom, de sector moet aan de slag om de transitie te realiseren naar een leer- en werkomgeving die voldoet aan de eisen van leerlingen en docenten, nu én in de toekomst. Maar de oplossingen van gisteren bieden geen soelaas meer voor de uitdagingen van vandaag. Dit roept vragen op over hoe de sector kan vernieuwen om ambities waar te maken en leerlingen en medewerkers passende (ontwikkel)ruimte te bieden opdat ze elke dag het beste uit zichzelf kunnen halen.

Kennis uitwisseling

Tijdens de workshop gingen diverse gemeentes, onderwijsinstellingen, schoolbestuurders, beleidsmakers, architecten en docenten in op vraagstukken rondom hoe de kwaliteit van de schoolomgeving een grote invloed kan hebben op de prestaties en het welzijn van zowel leerlingen als docenten. In interactieve workshops onderzochten de deelnemers hoe het ontwerp van de schoolgebouwen, de inrichting van de klaslokalen, de klimaatbeheersing en de technologie kunnen bijdragen aan een optimale leeromgeving. Daarbij stonden de waarde propositie voor studenten/leerlingen, onderwijsinstellingen en leveranciers centraal. Daarnaast werd er ook kennis uitgewisseld over hoe scholen kunnen zorgen voor een duurzame en energiezuinige huisvesting, en hoe zij de veiligheid en gezondheid van leerlingen en docenten kunnen waarborgen. Dit is vooral relevant in het licht van de huidige dynamiek van COVID-19 in combinatie met de klimaatcrisis, waarbij de inrichting van de schoolgebouwen en de luchtkwaliteit van cruciaal belang zijn voor de veiligheid van iedereen in de schoolomgeving.

Slim gebruik van (gebouw)data

Casper is ingegaan op de best practices in de aanpak rondom het realiseren van een data-gedreven organisatie en de waarde dat dit oplevert voor de stakeholders. Deelnemers kregen inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen, uitdagingen en handvatten voor toekomstige toepassing. Aansluitend leidde Casper samen met collega Erwin de workshop: Slim gebruik van (gebouw)data in de optimalisatie van huisvestingsstrategieën. Deelnemers werden uitgedaagd een voorstel te formulieren als waardecreatie voor gebruikers, financiën, organisatie, betrokken stakeholders en milieu. Hierbij werden thema’s als veiligheid, langer levensduur systemen, genereren van additionele inkomsten, kostenbesparingen en verhoging comfort aangeduid.

Data gedreven aanpak

Vanuit de praktijk ging Jos Boon aan de hand van de praktijkcasus “De uitrol van data gedreven aanpak bij SPO Utrecht” met de deelnemers in gesprek over de (gebouw)data wat nodig is om visie en strategie te bepalen. Daarbij ging hij ook in op de uitdagingen rond het communiceren met diverse stakeholders, het bevorderen van de samenwerking tussen beleid, onderhoudsmanagement, aannemers en school.

Belangrijkste take-aways

• Organisaties zitten veelal op een grotere bron van waarde dan ze werkelijk benutten voor (meer) waarde creatie.
• Slimme technieken zijn een (hulp)middel naar nieuwe oplossingen maar er is geen ‘one-size fits all’.
• Technisch is alles mogelijk maar buy-in/draagvlak bij stakeholders mobiliseren is cruciaal voor succes.
• Begin klein! Definieer eerst de ambities (o.a. optimaal comfort, efficiënter ruimtegebruik, kostenbesparing, etc.) en ga daarna pas kijken naar hoe de reeds beschikbare data hieraan een bijdrage kan leveren.

Vervolg sessies

PPS Netwerk Nederland organiseert in samenwerking met haar kennispartners periodiek inspiratietafels rondom dit thema.