Nieuws

Zorgontwikkelingen en de impact op het vastgoed

Een positieve plek is daar waar mensen het verschil maken voor zichzelf en voor anderen. De gebouwen waarin zorg wordt verleend, geven wij graag de aandacht die ze verdienen!

Onze collega Jurriaan Postema, teamcoördinator Zorg + Wonen, sprak tijdens de Strategiedag Zorgvastgoed 2022 van SPRYG Real Estate Academy over de ontwikkelingen in de zorg en de impact op het zorgvastgoed. Onderwerpen van discussie waren onder meer korting NHC, beperking verpleeghuisplaatsen, personeelstekort, hoge energielasten, eisen aan duurzaamheid en de fors gestegen bouwkosten. De focus lag met name in het rijksbeleid op het verder scheiden van wonen en zorg. Dit leidde tot goede gesprekken over de toekomstwaarde van het zorgvastgoed. Met het bestendigen van intramurale capaciteit en de benodigde ontwikkeling van nieuwe geclusterde woonvormen zal een herdefiniëring van het ‘verpleeghuis’ naar het ‘nieuwe (zorg)thuis’ nodig zijn. Welke effecten dit heeft op de waarde van het vastgoed, maar nog relevanter op de bewoners/cliënten, medewerkers en kwaliteit van de zorg, valt nog te bezien.

De Strategiedag Zorgvastgoed bood een interessant programma met deskundige sprekers en een constructieve dynamiek. Met één belangrijke gemene deler voor de toekomst van het zorgvastgoed – annex het wonen met zorg – dit kan alleen door ‘samen te werken’. Vastgoedbeleggers, woningcorporaties, zorginstellingen, gemeenten en zorgkantoren moeten samen de ontwikkeling van nieuwe geclusterde woonvormen met passende zorgdienstverlening oppakken.

Draaijer is van mening dat de omgevingen waarin de zorg wordt verleend, voor zowel de professional als voor de patiënt goed moeten aansluiten. Het is een uitdaging om ons zorgvastgoed zo in te delen en aan te passen dat deze voldoet aan de veranderende processen en de ontwikkelingen in de zorg.

Wil je meer weten over hoe je de waarde van zorgvastgoed voor de toekomst, vanuit het wonen én de zorg, kunt herdefiniëren? Neem dan contact op met de experts van ons team Zorg + Wonen.

Adviseur / Teamlead

Jurriaan Postema

Senior adviseur

Mendy Grootenhuis