Nieuws

Green Deal ‘zorg voor de toekomst’

Kick-off Green Deal ‘zorg voor de toekomst’ is een feit!

De versnelling van de verduurzaming van de zorg in Nederland heeft een urgent karakter. Om te komen tot inzicht en kennisdeling hebben Draaijer, Humble Buildings en Smart WorkPlace de stichting C23 opgericht.

Willen we kwalitatief goede zorg voor iedereen kunnen blijven leveren dan moet de zorgsector (kosten)efficiënter worden georganiseerd. Verduurzaming van vastgoed en een andere bedrijfsvoering zijn noodzakelijk omdat de zorg anders onbetaalbaar wordt. Daarbij kan het energieverbruik en de CO2-uitstoot omlaag worden gebracht. Energiebesparende maatregelen moeten worden getroffen en gezocht moet worden naar duurzame alternatieven.

Missie

Stichting C23 werkt voor dit programma samen met Stichting Lucrum en Provincie Overijssel. In het programma Green Deal ‘zorg voor de toekomst’ doen 10 zorginstellingen uit Overijssel mee:

  • Aveleijn
  • De Twentse Zorgcentra
  • Estinea
  • Liberein
  • Saxenburgh
  • Huize Herfstzon – Stichting De Warme Huizen
  • Stichting Zorgfederatie Oldenzaal
  • Woon- en Zorgcentrum Humanitas Deventer
  • Zorgcentrum De Posten
  • Zorghotel en Retraitehuis Zenderen BV

De deelnemers worden vier jaar lang begeleid door Stichting C23 en krijgen ondersteuning vanuit Lucrum en Provincie Overijssel bij de uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen. De zorg verdient een nieuwe fysieke en technologische omgeving waarin de beste zorg, een inspirerende werkomgeving en een optimaal onderzoeks- en opleidingsklimaat kan worden ontwikkeld. Met haar missie om de versnelling van de verduurzaming van de zorg in Nederland te realiseren neemt C23 haar verantwoordelijkheid. Kernpunten daarbij zijn duurzaamheid, energiebesparing en kostenbeheersing.

Meer weten?

Wil je meer weten over de Green Deal? Of heb je interesse in het opzetten van een Green Deal in jouw eigen provincie of zorginstelling? Neem dan contact op met Charlotte Rosenkötter of Henri Drenthen.

Adviseur

Charlotte Rosenkötter

Directeur Draaijer Group

Henri Drenthen