Nieuws

Lancering Gebouwenmarktplaats

Nú impact maken, betekent ontwerpen met bestaande gebouwen

We bouwen nog steeds niet duurzaam en circulair genoeg. Er moet meer gebeuren dan het ontwerpen en ontwikkelen van circulaire modulaire gebouwen met vooral nieuwe materialen. Dat levert op z’n vroegst pas over 75 jaar CO2-voordeel op. Om nú impact te maken, moeten we ontwerpen en ontwikkelen op basis van vrijkomende gebouwen.

Wat moet er anders?
In de huidige bouwpraktijk worden tot nu toe vooral kleine onderdelen hergebruikt. Kabelgoten, toiletpotten en deurdrangers krijgen een nieuw leven. Maar daar gaan we de CO2 -doeleinden, een volledig circulaire bouweconomie in 2050, niet mee halen. Om grotere milieuwinst te boeken, moeten we grotere bouwdelen hergebruiken. Dat vergt een andere aanpak dan we gewend zijn: ontwikkelende partijen en architecten moeten een nieuw (doel)gebouw ontwerpen op basis van een te ontmantelen (donor)gebouw, waarbij de grote bouwdelen in het nieuwe ontwerp worden geïntegreerd.
Daarvoor moeten eigenaren van te slopen panden verantwoordelijkheid nemen en die gebouwen inzetten voor nieuwbouw. Én moeten ontwikkelaars en architecten op de hoogte zijn van gebouwen die gesloopt gaan worden om daarmee te ontwerpen.

Funda meets Tinder: geen second love maar second life!
Gebouwenmarktplaats is de aanjager van hoogwaardig hergebruik van grote bouwdelen uit te ontmantelen panden. Het platform geeft inzicht in welke gebouwen de komende jaren gesloopt gaan worden en vrijkomen op de ‘datingmarkt’, en geeft de potentie van het pand aan in inspirerende ontwerpschetsen door circulaire architecten. Funda meets Tinder. Hierdoor kunnen consortia van ontwikkelaars, architecten en circulaire slopers vroegtijdig samen optrekken en nieuwbouw realiseren op basis van bestaand vastgoed dat op het verkeerde moment op de verkeerde plaats staat: a perfect match!

Daad bij het woord – casus Universiteit Utrecht
Om daad bij het woord te voegen, werken we samen met Universiteit Utrecht om hun circulaire ontmantelingsproject Martinus G. de Bruingebouw een nieuw leven te geven door bovenstaande beschreven aanpak te realiseren. We gebruiken dit project als concrete casus, waarbij we samen laten zien dat hoogwaardig hergebruik daadwerkelijk mogelijk is. Met als resultaat een maximale circulaire impact én CO2 vermindering!

Lancering Gebouwenmarktplaats
Op 6 september is het platform www.gebouwenmarktplaats.nl gelanceerd met het aanbieden van het Martinus G. de Bruingebouw aan de markt en de livegang van de website. Op deze boeiende avond kwamen professionals uit de bouwwereld aan het woord – believers, doeners én sceptici – om te laten zien dat hoogwaardig hergebruik voor uitdagingen zorgt, maar ook écht mogelijk is.


Gebouwenmarktplaats is een initiatief van Brokkenmákers, in partnerschap met Universiteit Utrecht, Draaijer en het Nationaal Renovatie Platform NRP, mede gefinancierd door het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties.

Senior projectmanager

Simon de Ruig

Directeur

Berry ten Pas