Nieuws

Optimale ondersteuning voor Patyna

Patyna biedt zorg, welzijn en wonen aan met name ouderen in Friesland, verdeeld over ruim 25 locaties en bij mensen thuis. Sinds 2023 heeft Patyna de uitvoering van alle mutatiewerkzaamheden en het bouwkundig correctief onderhoud bij Bouwgroep Dijkstra Draisma (BGDD) ondergebracht.  

Mutatiewerkzaamheden betreft het opknappen van woonruimten bij wisseling van een cliënt. Onder bouwkundig correctief onderhoud vallen herstelwerkzaamheden bij storingen. Met de samenwerking wil BGDD Patyna ontzorgen, de kwaliteit van wonen en werken verbeteren en kosten nog beter onder controle krijgen.   

Draaijer ondersteunt Patyna bij het contracteren en implementeren van langjarige onderhoudscontracten, waaronder deze succesvolle samenwerking met BGDD.  

Senior adviseur

Frederik van Oeveren