Nieuws

Samen versnellen: Het Nieuwe Normaal

Om de duurzaamheidsambitie van Nederland ook voor de bouwsector te realiseren, is versnelling nodig. BZK en Cirkelstad hebben het initiatief genomen voor het programma ‘Samen versnellen’. Uit dit programma is Het Nieuwe Normaal ontstaan: een eenduidige, concrete taal om samen te werken aan circulair bouwen. De partners van Samen Versnellen hebben afgesproken deze nieuwe taal te gaan gebruiken als vertrekpunt voor hun projecten en uit te dragen binnen de sector. Als partner van Cirkelstad draagt Draaijer hier actief een steentje aan bij.

Cirkelstad richt zich op het bevorderen van duurzaamheid en het creëren van circulaire economieën in steden. Hiervoor zijn aanpassingen noodzakelijk aan de manier waarop we leven, werken en omgaan met onze omgeving. Wij zijn ervan overtuigd dat circulariteit altijd waardevol bijdraagt aan organisatie- en huisvestingsdoelen. We zien al veel mooie huisvestingsprojecten waarbij de circulaire ambitie waargemaakt wordt. Draaijer helpt organisaties om de meest circulaire ambities te bepalen, te definiëren en meetbaar te maken.

Circulair bouwen, een eenduidige taal

Met het programma Samen Versnellen willen we de stappen naar circulair bouwen versnellen. In de sectorbrede zoektocht naar een concrete taal voor circulair bouwen hebben we de afgelopen periode ervaren dat Het Nieuwe Normaal door steeds meer partijen wordt omarmd. De eenduidige taal helpt om op project- en organisatieniveau het gesprek aan te gaan over circulair bouwen en van elkaar te leren.

De initiatiefnemers willen een raamwerk realiseren dat bestaat uit een set indicatoren waarmee je circulair bouwen eenduidig operationeel kunt maken. Het raamwerk wordt vanuit zowel de vraag uit de markt als uit praktijkervaringen ontwikkeld en is toepasbaar op verschillende soorten projecten. Het kan worden gebruikt voor zowel gebouwen, infrastructuur als gebiedsontwikkelingen. Eind 2023 wordt de eerste versie gepresenteerd en wordt met diverse opdrachtgevers en opdrachtnemers het convenant Het Nieuwe Normaal gesloten.

Met projectevaluaties nemen we een project mee in de verschillende indicatoren van het Nieuwe Normaal. Met een evaluatie meten en bepalen we de mate van circulariteit van een project en gaan we het gesprek aan om de eenduidige taal in de praktijk te ontwikkelen. Het doel van de projectevaluaties is om te komen tot een gedragen standaard voor circulair bouwen voor toekomstige projecten.

Hergebruik van materialen bij sporthal De Drait

We hebben voor sporthal De Drait in Drachten samen met de aannemer een projectevaluatie gedaan. In dit project is er veel aandacht geweest voor het hergebruik van materialen, zoals de fundering. De circulaire sloop heeft ertoe geleid dat veel bouwmaterialen hergebruikt konden worden. Ook is er aandacht geweest voor losmaakbaarheid door een demontabele baksteen toe te passen. Leerpunten uit de evaluatie zijn het meer meetbaar maken van circulariteit en het sturen op CO2 emissies.

Bijdragen aan Het Nieuwe Normaal

Binnen Draaijer zijn Haris Licina en Simon de Ruig opgeleid tot Het Nieuwe Normaal-evaluator. Wil je met jouw project bijdragen aan het ontwikkelen van Het Nieuwe Normaal? Is jouw bouwproject reeds gerealiseerd of is het definitief ontwerp gereed? Ze gaan graag samen met je in gesprek. Uiteraard ontvang je een rapportage over de evaluatie.

Senior projectmanager

Simon de Ruig

Projectmanager

Haris Licina

Met dergelijke projectevaluaties dragen we samen met onze opdrachtgevers bij aan het ontwikkelen van Het Nieuwe Normaal. Zo versnellen we gezamenlijk de transitie naar een circulaire bouweconomie.

Simon de Ruig
Projectmanager bij Draaijer