Blog

Meekijken met de nachtopvang van Wender

Onlangs mocht ik een bezoek brengen aan de nachtopvang in Groningen. Dit was onderdeel van een MVO bijeenkomst met een netwerkgroep van Wender. Marcel Petrusma, inhoudelijk ondersteuner bij Wender, nam ons mee in de verhalen van de cliënten. Het maakt eens te meer duidelijk dat een eigen veilig leven niet vanzelfsprekend is en dat de contrasten in onze maatschappij groot zijn.

Dakloosheid is geen besluit; mensen hebben een dakloosheidsprobleem. Wender – wat ook staat voor keren en wenden – helpt om dit een positieve wending te laten worden en het leven weer op orde te krijgen. Dat begint met een veilige plek. Opvang is niet het doel. Het belangrijkste is preventie en een structurele oplossing waarmee iemand zich kan herpakken. Een positieve plek is daarbij het vertrekpunt.

Dakloosheidsprobleem

De statistieken spreken voor zich. Wender ondersteunt en vangt bijna 2.800 cliënten per jaar op. Er zijn in Nederland 32.000 geregistreerde daklozen, ongeveer 700 daarvan in de stad Groningen. De individuele verhalen over cliënten maken diepe indruk. Er zijn diverse manieren waarop een leven binnen een paar maanden een totaal andere wending kan krijgen. Schrijnende voorbeelden zoals iemand die met een huurachterstand op straat belandt, omdat er geen vangnet is. Een erfenis die niet goed is geregeld, waardoor na overlijden van de man de woning door de familie wordt verkocht en de weduwe en haar kinderen op straat komen te staan. Of een jongeman van 21 die door zijn moeder uit huis wordt gezet en noodgedwongen bij vrienden op de bank slaapt.

Voor iedereen een eigen veilig leven

Voor iedereen een eigen veilig leven, dat is de missie van Wender. Wender is een zorgorganisatie in opvang, wonen en begeleiding thuis met 28 locaties in Friesland, Groningen en Drenthe. Elke dag werken meer dan 650 medewerkers met lef, bezieling en vakmanschap aan het realiseren van een veilige plek voor cliënten met een vaak meervoudige problematiek. Helpen bij (en het voorkomen van) dak- en thuisloosheid, verslaving en huiselijk geweld is het doel. Een uitdaging in een zorgsysteem waarin continu veranderingen plaatsvinden, met een per januari 2023 afgerond fusie traject en een organisatieontwikkeling waarmee verder invulling wordt gegeven aan wendbaar en krachtgericht.

Een positieve plek in geval van nood

Bij Draaijer creëren we positieve plekken, waar mensen op een plezierige manier kunnen verblijven, samenwerken, zich ontwikkelen en ontmoeten. Bij Wender gaat een positieve plek om de basis in het leven van mensen: een plek in geval van nood. Een eigen veilig leven, met een plek om te wonen en tot rust te komen. Onder begeleiding van betrokken zorgprofessionals die er alles aan doen om je te helpen om je leven op orde te brengen, zodat je weer een eigen leven op kunt bouwen. Bij Draaijer zijn we trots dat we al sinds 2017 betrokken zijn bij (de voorlopers van) Wender en met ons strategische partnerschap een bijdrage kunnen leveren aan het creëren van deze plekken.

Met onder andere het opzetten en uitvoeren van een strategisch huisvesting plan hebben we Wender geholpen om een heldere huisvestingsvisie voor alle doelgroepen te ontwikkelen. We bieden concrete handvatten voor het huisvestingsbeleid. Nu weten we waar alle huidige en nieuwe locaties aan moeten voldoen, zodat betere gesprekken gevoerd kunnen worden met de verschillende stakeholders. Met de duurzame meerjarenonderhoudsplannen voor de locaties helpen we bij het maken van strategische huisvestingskeuzes.

Service en huisvesting aansluiten op primaire proces

Ook werken we voor de tak bedrijfsvoering. Met medewerkers facilitair, inkoop en ICT hebben we een ontwikkelprogramma voor de afdeling Services en Huisvesting opgezet. Dit voeren we momenteel uit. Het doel is optimale aansluiting op het primaire proces en dit vertalen naar een passende dienstverlening en locatiebeheer. Op deze manier kunnen de locatieteams zich richten op de zorg en hulpverlening. De afdeling Services en Huisvesting adviseert en faciliteert op een proactieve wijze vanuit eigen vakmanschap en expertise en met goede afspraken en vastgestelde kaders.

Senior adviseur

Ingeborg Leene

“De mensen hier zijn vaak hun zingeving kwijtgeraakt. Eerst is er een huis, dan het lichaam en dan je geest om je te beschermen. Maar met het ontbreken van een huis lijkt iemand zijn lichaam en geest vaak mee te sleuren.”

Marcel Petrusma
Inhoudelijk ondersteuner bij Wender