Event

Relatie event Energiehub050

Draaijer nodigt je uit voor een inspirerende middag bij de onlangs geopende Energiehub050 op het Suikerterrein in
Groningen. Energiehub050 is een circulair gebouw waar bedrijfsleven, overheid en onderwijs samen talent in de regio klaarstomen en behouden voor leren en werken in de energietransitie.

Er is bij dit project gestreefd naar een zo laag mogelijke milieu-impact en een zo hoog mogelijke restwaarde. Meer weten over de circulaire ambitie en de projectaanpak die dit heeft waargemaakt? Dan zien we je graag op 2 juli van 14.00 tot 18.00 uur.

Senior projectmanager

Simon de Ruig