Drents Museum Assen

Het Drents Museum in Assen staat bekend om zijn internationale tentoonstellingen over archeologie, kunst uit de periode 1885 – 1935 en hedendaags realisme. Ook zijn vaste collecties over de prehistorie van de provincie Drenthe en figuratieve kunst, met name het noordelijk realisme, te bewonderen. draaijer+partners is als huisvestingsadviseur al vele jaren betrokken bij nieuw- en verbouwactiviteiten, van initiatief tot en met realisatie.

"De gewenste exploitatie realiseren door uitbreiding van tentoonstellingsruimte en oplossen van knelpunten in de monumentale gebouwen.”

onderzoek en inspiratie

Geïnspireerd worden door beleving

Het Drents Museum heeft de ambitie om als succesvol museum een verrijkende ervaring te bieden aan zoveel mogelijk mensen en jong en oud te inspireren. De beleving van de bezoeker staat daarbij centraal. Het museum wil van internationale allure zijn en onderhoudt veel contacten met buitenlandse musea om inspiratie op te doen. Om een nog intensievere samenwerking met andere musea en een sterker programma mogelijk te maken, was uitbreiding van de tentoonstellingsruimte noodzakelijk voor grote, spraakmakende, thematische en wisselende exposities met een link naar de identiteit van het museum. Het bestaande monumentale gebouw bood daarvoor geen ruimte.

strategie en advies

Veel aandacht voor draagvlak onder de bevolking

Hoe presenteer je op een andere wijze kunst in een voordelig gebouw dat efficiënt is in gebruik? In samenwerking met de gebruiker zijn business cases gemaakt voor de uitbreiding van het museum.

Architecten uit heel Europa dienden een concept in, waarover de bevolking mocht meestemmen. Hun stem gold als advies voor de beroepscommissie. draaijer+partners heeft de haalbaarheid van de plannen getoetst. Cruciaal voor de planontwikkeling waren een financieel en ruimtelijk haalbare oplossing, waarbij rekening werd gehouden met beschermde stadsgezichten en eigendommen. Samen met het museum en de Provincie Drenthe hebben wij een plek gecreëerd voor de nieuwe kunsthal. Gekozen werd voor uitbreiding met een 1.200 m² ondergronds gelegen tentoonstellingsruimte.

“Onze nieuwe zaal is heerlijk om mee te werken. Of het nu schilderijen zijn of archeologische objecten en of de presentatie moet worden uitgelicht met kunstlicht of in combinatie met natuurlijk licht, de ruimte leent zich er heel goed voor.”

Peter Schonewille, tentoonstellingscoördinator Drents Museum

realisatie en management

Bouwen aan een monument in het stadshart

draaijer+partners was tijdens de uitbreiding van het museumcomplex en de inrichting ervan verantwoordelijk voor het projectmanagement, de kostenbewaking en het contractmanagement. Een gebouw met een publieke functie bouwen in het stadshart van Asen vroeg om aandacht voor sociale duurzaamheid. Bijzonder was de aansluiting van de ondergrondse tentoonstellingsruimte op het bestaande monumentale gebouw. Om het koetshuis als entree te gaan gebruiken is een bijzonder technisch staaltje werk verricht: het koetshuis is opgetild, verplaatst en na het plaatsen van een glazen plint daar op teruggezet. De verbouw duurde achttien maanden. In 2012 won het Drents Museum de Dutch Design Awards voor het beste interieur.

exploitatie en beheer

Samenwerking eigenaar, gebruiker en adviseur

Het centrale monumentale museumgebouw aan De Brink is het voormalig Provinciehuis van Drenthe. De Provincie Drenthe is nog steeds eigenaar van het vastgoed waarin het Drents Museum gevestigd is en laat haar collectie sinds 1854 door het museum beheren, onderhouden en exposeren.

De Provincie Drenthe is beheerder en verzorgt het onderhoud van de gebouwen. draaijer+partners adviseert bij vragen.

“Het onmogelijke is toch gerealiseerd door een goede samenwerking met het museum en de provincie”.

Edgar Anholts, directeur Draaijer Group

resultaten

  • Sprong in exploitatie vanwege hogere bezoekersaantallen mede door kwalitatief hoogwaardige ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen
  • Grotere naamsbekendheid en verbetering imago door publiekstrekkende exposities
Edgar
Edgar AnholtsDirecteur Draaijer Group

Gerelateerde cases