Forum Groningen

Er is lang gewerkt aan de ontwikkeling van Forum Groningen. Een iconisch gebouw aan de rand van de Grote Markt in het centrum van de stad Groningen. Het gebouw biedt ruimte aan diverse gebruikers op het gebied van informatie en cultuur, zoals de VVV, de openbare bibliotheek, een bioscoop en expositiezalen. Het betreft een bijzonder gebouw met een unieke gebruiker. In 2020 is het Forum verkozen als BNA Beste Gebouw.

“Hoe ‘werkt’ het gebouw tijdens de gebruiksfase qua beheerorganisatie tussen huurder en verhuurder en wat is daar voor nodig?”

onderzoek en inspiratie

Adequate beheerorganisatie

Hoe moet het gebouw tijdens de gebruiksfase functioneren? Wat is nodig voor adequaat beheer van een gebouw van 35.000 vierkante meter? Hoe zijn verantwoordelijkheden tussen huurder en verhuurder geregeld? Wat is er aan organisatie nodig om het gebouw goed te beheren?
Hier was tijdens de ontwikkeling nog nauwelijks aandacht besteed. draaijer+partners kreeg van de gemeente Groningen de opdracht dit te inventariseren, hierover een advies uit te brengen en vervolgens in te regelen met de betrokken partijen.

strategie en advies

Organisatie van beheer en exploitatie

Samen met de huurder, Forum Groningen, en verhuurder, gemeente Groningen, heeft draaijer+partners vanuit de werkprocessen naar de dienstverlening van beheer gekeken. Immers: ‘the show must go on’ tijdens de ruime openingstijden van het tien verdiepingen tellende gebouw. Dat vraagt korte lijnen bij storingen en wensen en een daarop afgestemde dienstverlening.
Vanuit onze kennis van de exploitatie van gebouwen hebben wij de ontwikkelcontracten opgesteld en geadviseerd over integrale keuzes met betrekking tot organisatie, beheer en exploitatiekosten. Er is weinig impliciet gelaten en met alle belanghebbenden zijn goede werkafspraken gemaakt. 

Forum Groningen (45 meter hoog) is naast de Martinitoren (97 meter hoog) een van de hoogste en opvallendste gebouwen van de Groningse binnenstad. In 2007 kozen Stadjers en Groningers tijdens een ontwerpwedstrijd uit zeven ontwerpen. De bouw werd vertraagd door het aardbevingsbestendig maken van het gebouw.

realisatie en management

Contracten en beheersplannen goed inregelen

Alle afspraken tussen verhuurder en huurder zijn door ons toekomstbestendig vastgelegd in huurcontracten en beheersplannen. Namens het Vastgoedbedrijf Groningen hebben wij de prijs- en contractvorming voor het beheer en onderhoud verricht met de aannemer die het gebouw gebouwd heeft. Voor de aannemer betekende dit een uitbreiding van de opdracht en blijft zijn kennis de eerste periode voor de gemeente Groningen geborgd. De eerste twee jaar zal het gebouw wennen aan haar gebruikers, maar nog belangrijker de gebruikers wennen aan het gebouw. Dat leidt tot allerlei inzichten en wensen waarbij eigenaar en gebruiker elkaar moeten vinden. Bij storingen en calamiteiten moet bij zo’n groot en in het oog springend gebouw adequaat worden gehandeld. Het is daarbij belangrijk dat opvolgingslijnen zo kort mogelijk zijn. Anderzijds dienen de afspraken vanuit de contracten wel gerespecteerd te worden.

exploitatie en beheer

Bewaken en overdragen

Forum Groningen is 29 november 2019 geopend en trok in de eerste maand al 400.000 bezoekers. Gedurende de eerste twee jaar stuurt draaijer+partners de beheerorganisatie aan en bewaken wij de nakoming van de afspraken tussen huurder en verhuurder en tussen onderhoudsaannemer en eigenaar. Gedurende deze periode dragen wij het gebouwbeheer over aan het Vastgoedbedrijf van de gemeente Groningen. Zonder kinderziekten en volledig operationeel en met voorspelbaar onderhoud. Een mooi en goed geregisseerde start van een jarenlang prettig gebruik.

“Een succesvol publiek gebouw als Forum Groningen vraagt het uiterste van de beheersorganisatie die prima wordt geregisseerd door draaijer+partners.”

Edgar Anholts, directeur draaijer+partners

resultaten

  • een iconisch gebouw dat een unieke ontmoetingsplek voor Groningers optimaal faciliteert
  • een goed geregisseerde start van de gebruiksfase
  • goede afspraken over duurzame samenwerking tussen huurder en verhuurder
Edgar
Edgar AnholtsDirecteur Draaijer Group
Paul
Paul KnotAdviseur gebouwexploitatie en techniek
Niels
Niels KuikenManager Gebouwexploitatie en Techniek

Gerelateerde cases