Nutreco MasterLab

Nutreco is wereldwijd actief in de markt van Animal Nutrition en AquaFeed. Naast het produceren en leveren van additieven en diervoeding wordt ook deskundig advies gegeven aan klanten (boeren). Nutreco innoveert en investeert in de markt van alternatieve proteïne verstrekkers. De missie van Nutreco is Feeding the Future: een bijdrage leveren aan een lagere voedsel foodprint en een grotere voedselproductie met een zo laag mogelijke impact op het milieu.

Door brand in het laboratorium in Boxmeer is naast renoveren en herstellen ook gekozen voor uitbreiden en optimaliseren. draaijer+partners werkte de toekomstbestendige scenario’s uit en heeft het projectmanagement voor de uitvoering opgepakt.

Verbouw laboratorium van indeling tot en met oplevering.

strategie en advies

Meerdere scenario's

Na de brand was er met spoed behoefte aan crisismanagement. Het gebouw was door de brand sterk vervuild en moest gerenoveerd en hersteld worden. Van alle laboratoriumapparatuur en instrumenten moest bepaald worden of het schoongemaakt kon worden of dat er vervanging nodig was. Als regisseur gingen we met alle huidige leveranciers om tafel.

 Deze crisis was de aanleiding tot de vraag of het project direct ook breder getrokken kon worden. Dus niet alleen renoveren en herstellen, maar meteen een nieuwe, betere toekomstbestendige faciliteit op te zetten en daarbij de optie van uitbreiding door het naastgelegen gebouw erbij te betrekken. Wij werkten de verschillende scenario’s uit, zodat Nutreco een keuze kon maken.

“We hebben samen met de opdrachtgever van de nood een deugd kunnen maken door na de brand kansen te benutten en een upgrade van het laboratorium te realiseren, waardoor Nutreco op toekomst is voorbereid.”

Michiel van Wijk, adviseur/projectmanager draaijer+partners

realisatie en management

Efficiënte indeling laboratoria

In eerste instantie is ervoor gekozen om het huidige gebouw te optimaliseren. Er is budget aangevraagd en draaijer+partners is gestart met het project. Samen met de gebruiker is de indeling bepaald. We keken hierbij naar: Wat zijn de wensen? Wat hebben we nodig? Welke consequenties heeft dit voor onder andere de ventilatie? Welke consequenties heeft dit op de (overige) huisvesting? Het gebouw is ingedeeld en ingericht vanuit de behoefte die het primaire proces vraagt.

Parallel aan de uitvoering kwam alsnog de opdracht om uit te breiden. We hebben hiervoor een programma van eisen opgesteld voor uitbreiding naar het naastgelegen pand. We inventariseerden de beschikbare ruimtes en de eisen die hiervoor gelden. Vervolgens is de aanpak uitgewerkt. Dit project liep grotendeels gelijktijdig met de optimalisatie van het bestaande gebouw. Een van de uitdagingen was het creëren van ruimte voor laboratoriumactiviteiten in een oorspronkelijke functie van kantoor.

Nieuwe huisvesting

De extra huisvestingsvraag had uiteraard ook invloed op de eisen, de planning en het budget. Uitdagingen werden hier om gezet naar mogelijkheden. Zo zijn bijvoorbeeld de kozijnen van het bestaande gebouw hergebruikt in het nieuwe gebouw.

In de nieuwe huisvesting is er voor Nutreco veel meer ruimte voor laboratoria gerealiseerd. Er is een efficiënte indeling gekomen voor de verschillende laboratoriumactiviteiten. Ook in de projectplanning is rekening gehouden met het primaire proces, door de meest essentiële bedrijfsactiviteiten te plaatsen op de onderste verdieping, die vervolgens als eerste werd opgeleverd. Door de extra ruimte is Nutreco voorbereid op eventuele groei in de toekomst.

“Samen met draaijer+partners zijn we prima geslaagd om het laboratorium tijdig weer operationeel te krijgen. Snel weer opstarten was ons doel, wetende dat het wellicht een jaar zou kosten. Dat heeft het ook gekost, en feitelijk geen dag langer. De samenwerking is immer goed geweest. draaijer+partners ontzorgde ons enorm.”

Peter Bom, General Manager MasterLab

Resultaten

  • Nieuwe, praktische indeling van kantoren en laboratoria
  • Toekomstbestendig gebouw door het bijna verdubbelde laboratorium oppervlak
  • Duurzaam bouwproces door slim hergebruik van materialen
Lotte
WerkexpertLotte KooiProjectcoördinator
Michiel
WerkexpertMichiel van WijkAdviseur

Gerelateerde cases