Sportcentrum Europapark

Gemeente Groningen bouwde samen met regionaal opleidingencentrum Noorderpoort het multifunctionele Sportcentrum Europapark, met daarin een grote (deelbare) sporthal, dojo, turnhal, danszaal, fitnessruimte en onderwijs- en horecafaciliteiten. De voorzieningen zijn doordeweeks overdag beschikbaar voor onderwijsdoeleinden en leerlingen. Tijdens avonduren en in weekenden staan de faciliteiten ten dienste van verschillende sportverenigingen en inwoners van de stad.

“Het samenbrengen van de eisen en wensen van de gemeente Groningen en Noorderpoort in een nieuwe multifunctionele, energieneutrale en goed te exploiteren sportvoorziening.”

onderzoek en inspiratie

Ambities van een nog niet bestaande organisatie

Met vertegenwoordigers van de gemeente Groningen en Noorderpoort hebben wij diverse sportcentra en -concepten in Nederland bezocht om ideeën op te doen. Tijdens inspiratiesessies en dialoogrondes zijn vervolgens de gezamenlijke waarden bepaald die beide partijen verbinden. Onder leiding van een architect is verder verkend waar het gebouw qua functionaliteit en beleving aan moet voldoen. De gezamenlijke ambities van de gemeente Groningen en Noorderpoort en het gewenste samenwerkingsmodel tussen beide organisaties zijn samengebracht in een ambitiedocument.

strategie en advies

Zien bewegen, doet bewegen

Meerdere partijen, meerdere eisen en wensen. In workshops met medewerkers en leerlingen van Noorderpoort en afdelingen van de gemeente Groningen hebben wij de eisen en wensen geïnventariseerd. Ook de input van diverse Groningse sport- en turnverenigingen is meegenomen. In het Programma van Prestaties zijn de uitgangspunten voor het ontwerp vastgelegd. Sportcentrum Europapark moest een inspirerend, dynamisch, laagdrempelig en innovatief centrum voor sport en onderwijs worden – de modernste sportaccommodatie van de stad en de provincie met een optimale bezetting en benutting. Om beweging te bevorderen is het een transparant gebouw geworden, waardoor er ook vanaf buiten zicht is op de sporters.

"Sportcentrum Europapark is geen doorsnee sportgebouw. Samen met Noorderpoort hebben we ingezet op een centrum met optimale sportbeleving voor studenten en verenigingen. Dit gecombineerd met duurzaamheid en een moderne uitstraling waarbij ook de omgeving een sportieve inrichting heeft."

Elzo Dijkhuis, senior projectmanager gemeente Groningen

realisatie en management

Sturen op materiaalkeuzes en exploitatie

In het Plan van Aanpak hebben wij de stappen, de projectorganisatie en het tijdspad tot en met de exploitatiefase uitgewerkt. Het structuurontwerp was de basis die in de ontwerpfase door het ontwerpteam verder is uitgewerkt tot het bestek. draaijer+partners heeft de selecties van de ontwerpteamleden en uitvoerende partijen begeleid. Wij zijn betrokken vanaf het begin en hebben daardoor veel kennis en ervaring ingebracht en op materiaalkeuzes en exploitatie gestuurd.

Om in 2035 aan de doelstelling van energieneutraal te voldoen, heeft de gemeente Groningen gekozen voor een gasloos en energieneutraal sportcentrum. Voor energieopwekking is het gebouw aangesloten op de centrale warmte-koude opslag van het Europapark. Ook is de accommodatie aardbevingsbesteding.

exploitatie en beheer

Duurzaamheidsprestaties

Sportcentrum Europapark werd door de gemeente Groningen en Noorderpoort ontwikkeld en wordt nu geëxploiteerd. Sport050, het sportloket van de gemeente Groningen, beheert de sportvoorziening. Op basis van het bestek heeft draaijer+partners een meerjarenonderhoudsplanning opgesteld om vooraf al inzicht te hebben in kosten op korte en lange termijn voor het onderhoud aan gebouwen, terreinen en installaties.

Gestreefd werd naar een gemiddelde score van 7,5 voor GPR Sporthal & Zwembad. Van Breeam zijn alleen de onderdelen toegepast die echt van toegevoegde waarde zijn. In het najaar van 2018 is het sportcentrum opgeleverd en in gebruik genomen.

“Met veel enthousiasme werken we met een groot team aan de realisatie van dit sportcentrum. Iedereen zet zich voor 200% in om deze nieuwbouw voor de toekomstige gebruikers zo optimaal mogelijk te realiseren en in te richten. Dat geeft mij ontzettend veel energie!”

Babbet Nienhuis, oud projectmanager draaijer+partners

resultaten

  • Optimale bezetting sportfaciliteiten: onder schooltijd én daarbuiten
  • Een energieneutrale en aardbevingsbestendige sportvoorziening van 5.500m²
  • Een slagvaardige en efficiënte werkwijze door tijdige betrokkenheid en goede samenwerking met alle partijen
Gerjan
Gerjan Heersinksenior projectmanager
Edgar
Edgar AnholtsDirecteur Draaijer Group

Gerelateerde cases