Terra Emmen

Terra is een onderwijsorganisatie voor het VO en het MBO in de groene sector en heeft diverse locaties in Noordoost-Nederland. Voor de locatie Emmen zijn twee bestaande locaties voor het VO en het MBO samengevoegd in één nieuw gebouw. Beide gebouwen waren einde levensduur, waren niet duurzaam en voldeden niet aan de onderwijsvisie. draaijer+partners heeft Terra Emmen begeleid vanaf het haalbaarheidsonderzoek tot en met de ingebruikname.

"In een korte tijd realiseren van een toekomstbestendige onderwijsomgeving waarvan zowel het VO als het MBO samen gebruik kunnen maken."

onderzoek en inspiratie

Meer kwaliteit en veel ruimtewinst

Diverse scenario’s zijn besproken en onderzocht. Het scenario om het VO en het MBO samen te voegen resulteerde in veel ruimtewinst en daarmee in een kwalitatief beter gebouw met beter uitgevoerde praktijkruimtes. Deze specifieke ruimtes konden nu gedeeld

worden in plaats van dat er twee van deze ruimtes gemaakt moesten worden. Onder de gebruikers zijn de eisen en wensen geïnventariseerd. Hierbij hebben we vooral de gebruikers meegenomen in wat nodig is om de onderwijsvisie zo goed mogelijk te faciliteren.

strategie en advies

Goede basis van het project

draaijer+partners heeft een businesscase opgesteld om het Plan van Aanpak inzichtelijk te maken en het benodigde budget te bepalen en onderbouwen. Vanuit de opdrachtgever is een budget beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw. De realisatieperiode was zeer kort omdat de nood echt hoog was om zo snel als mogelijk in de nieuwe huisvesting te betrekken. Dit gezien de staat van de bestaande gebouwen en de verloren tijd in het voortraject. Voor het vastgestelde budget wilde de gebruiker een zo optimaal mogelijk gebouw realiseren. Er is gekozen voor een integrale contractvorm (Design, Build & Maintain).

realisatie en management

Imporantie van risicosturing

De selectie van de DBM-partner hebben we gedaan op basis van een basis Programma van Eisen met daarnaast een wensenlijst. De partij die de meeste toegevoegde waarde kon leveren binnen het beschikbare budget, en dus veel wensen kon realiseren, scoorde de meeste punten voor dat onderdeel. De geselecteerde DBM-partner heeft vervolgens het ontwerp uitgewerkt, het bestaande gebouw gesloopt en de nieuwbouw gerealiseerd. Tijdens dit proces zijn diverse obstakels genomen: een benodigde aanpassing van het bestemmingsplan, de aanwezigheid van vleermuizen in het gebied, de aanwezigheid van asbest in het te slopen gebouw, het aantreffen van archeologische vondsten op het terrein en langere levertijden van materiaal door de COVID-19 situatie.

De obstakels vormden een geldrisico, maar ook een planningsrisico. In de onderwijswereld is een inhuizing in de zomervakantie zeer wenselijk, omdat dan een langere periode beschikbaar is om te ver-/inhuizen. De oplevering in de zomervakantie door de aannemer was daarom erg belangrijk. De risico’s zijn gedurende het gehele proces bewaakt en bij het ontstaan is er direct op ingespeeld om de gevolgen in geld en tijd te minimaliseren. Ondanks al deze obstakels is het project conform planning ingebruik genomen, een absolute prestatie van het gehele team.
draaijer+partners heeft het volledige procesmanagement uitgevoerd inclusief projectmanagement en kosten- en risicomanagement.

exploitatie en beheer

Integrale aanpak leidt tot duurzame samenwerking

Gekozen is voor een integrale contractvorm. Dit om een duurzaam gebouw neer te zetten waarbij het onderhoud direct mee is aanbesteed. In de voorfase is Terra hierover geadviseerd en heeft draaijer+partners de benodigde uitgangspunten hiervoor meegenomen in de selectie van de DBM-partner. De integrale contractvorm heeft geleid tot een duurzame samenwerking tussen opdrachtgever en de DBM-partners.

(Bron beeldmateriaal: Wind Design + Build)

“Een project waarbij diverse mogelijke risico’s ook werkelijkheid werden en dan ondanks alles toch de datum voor ingebruikname kunnen halen zonder consequenties aan het eindresultaat te hoeven doen, trots op het gehele team en de samenwerking!”

Nynke Wolters - adviseur en projectmanager draaijer+partners

resultaten

  • een gebouw waarbij binnen het beschikbare budget het maximale resultaat is weten te bereiken
  • een duurzaam, gezond en energieopwekkend gebouw
  • een gebouw dat de onderwijsvisie optimaal faciliteert en waar de gebruiker centraal is gezet
Gerjan
Gerjan Heersinksenior projectmanager
Nynke
Nynke WoltersProjectmanager

Gerelateerde cases