Toekomstbestendige sportvoorziening Terra Meppel

Terra’s onderwijslocatie in Meppel had dringend behoefte aan een eigen sportvoorziening voor haar leerlingen. Draaijer heeft Terra MBO hierin begeleid vanaf het haalbaarheidsonderzoek tot en met ingebruikname.

Onze diensten

  • Visievorming
  • Strategie
  • Haalbaarheidsonderzoek
  • Aanbesteden en contractvorming
  • Procesmanagement
  • Projectmanagement

Programma van Bewegen

In een vroeg stadium zijn diverse gesprekken gevoerd met de docenten; de gebruikers die de beweeglessen verzorgen. Vanuit het gebruik is het project opgepakt. Eerst is gesproken over de vorm van de zalen en de koppeling van zalen en over het Programma van Bewegen. Dit Programma van Bewegen leidde tot de wens voor een innovatief beweegconcept.

Draaijer heeft een business case opgesteld met als doel Terra VO Meppels goedkeuring op het benodigde budget te verkrijgen. Hiervoor is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheid om een sportvoorziening op het eigen terrein te realiseren en naar de verwachte investeringskosten op basis van de visie en ambitie. Met de business case is een goede basis gelegd voor het vervolg van het project.

“Draaijer heeft alle expertise in huis die we zelf niet hebben maar bij huisvestingsvraagstukken wel nodig hebben. Samen maken we onze onderwijshuisvesting toekomstbestendig.”

Taco van Leeuwen
Afdelingsdirecteur Terra VO Meppel


Integrale aanpak

Er is gekozen voor een integrale contractvorm. Dit om een duurzaam gebouw neer te zetten waarbij het onderhoud direct in de aanbesteding is meegenomen. In de voorfase is Terra hierover geadviseerd en heeft Draaijer de hiervoor benodigde uitgangspunten meegenomen in de selectie van de Design, Build & Maintain-partner.

Draaijer heeft zowel de contractvorming als aanbesteding van de DBM-partner begeleid, maar ook de contractering van de sportinrichting (Beweegbox concept).

Na contractering hebben wij het volledige procesmanagement uitgevoerd inclusief het projectmanagement, het kosten- en risicomanagement, waarbij wij de opdrachtgever volledig ontzorgd hebben.

Het eindresultaat is een sportvoorziening waar de gebruiker optimaal kan sporten en bewegen zonder dat er concessies zijn gedaan vanuit het proces en het gebouw.

Resultaten

  • Een onderwijsomgeving waarbij de gebruiker centraal staat
  • Een gebouw dat de gebruiker aanzet om te bewegen
  • Een duurzaam en gezond gebouw
  • Ontzorging van de opdrachtgever

Meer weten over dit project?

Onze experts van team Onderwijs + Onderzoek vertellen er graag meer over

Senior projectmanager

Gerjan Heersink

Projectmanager

Nynke Wolters