Gezamenlijke onderwijsomgeving voor VO & MBO Terra Emmen

Terra is een onderwijsorganisatie in de groene sector. Voor de locatie Emmen zijn twee bestaande locaties voor het VO en het MBO samengevoegd in één nieuw gebouw. Draaijer heeft Terra Emmen begeleid vanaf het haalbaarheids- onderzoek tot en met de ingebruikname.

Onze diensten

  • Haalbaarheidsonderzoek
  • Huisvestingsadvies
  • Procesmanagement
  • Projectmanagement

Kwaliteit en ruimtewinst

Diverse scenario’s zijn besproken en onderzocht. Het scenario om het VO en het MBO samen te voegen resulteerde in veel ruimtewinst en daarmee in een kwalitatief beter gebouw met beter uitgevoerde praktijkruimtes. Onder de gebruikers zijn de eisen en wensen geïnventariseerd. Hierbij hebben we vooral de gebruikers meegenomen in wat nodig is om de onderwijsvisie zo goed mogelijk te faciliteren.

Draaijer heeft een businesscase opgesteld om het Plan van Aanpak inzichtelijk te maken en het benodigde budget te bepalen en onderbouwen. De realisatieperiode was zeer kort omdat de nood echt hoog was om zo snel als mogelijk de nieuwe huisvesting te betrekken. Voor het vastgestelde budget wilde de opdrachtgever een zo optimaal mogelijk gebouw realiseren.

“Een project waarbij diverse mogelijke scenario’s ook werkelijkheid werden. Ondanks alles is de datum voor ingebruikname behaald zonder consequenties aan het eindresultaat te hoeven doen. Ik ben trots op het gehele team en de samenwerking!

Nynke Wolters
Projectmanager bij Draaijer


Importantie van risicosturing

De selectie van de DBM-partner hebben we gedaan op basis van een basis Programma van Eisen met daarnaast een wensenlijst. De geselecteerde DBM-partner heeft vervolgens het ontwerp uitgewerkt, het bestaande gebouw gesloopt en de nieuwbouw gerealiseerd. Tijdens dit proces zijn diverse obstakels genomen: een benodigde aanpassing van het bestemmingsplan, de aanwezigheid van vleermuizen in het gebied, de aanwezigheid van asbest in het te slopen gebouw, het aantreffen van archeologische vondsten op het terrein en langere levertijden van materiaal door de COVID-19 situatie.

De obstakels vormden een geldrisico, maar ook een planningsrisico. De oplevering voor de zomer door de aannemer was zeer wenselijk wegens het gemak van inhuizing tijdens de zomervakantie. De risico’s zijn gedurende het gehele proces bewaakt en bij het ontstaan is er direct op ingespeeld om de gevolgen in geld en tijd te minimaliseren. Ondanks al deze obstakels is het project conform planning in gebruik genomen, een absolute prestatie van het gehele team. Draaijer heeft het volledige proces- en projectmanagement uitgevoerd.


Integrale aanpak

Gekozen is voor een integrale contractvorm. Dit om een duurzaam gebouw neer te zetten waarbij het onderhoud direct mee is aanbesteed. In de voorfase is Terra hierover geadviseerd en heeft Draaijer de benodigde uitgangspunten hiervoor meegenomen in de selectie van de DBM-partner. De integrale contractvorm heeft geleid tot een duurzame samenwerking tussen opdrachtgever en de DBM-partners.

Resultaten

  • Een gebouw waarbij binnen het beschikbare budget het maximale resultaat is bereikt
  • Een duurzaam, gezond en energieopwekkend onderwijsgebouw
  • Een gebouw dat de onderwijsvisie optimaal faciliteert en waar de gebruiker centraal is gezet

Meer weten over dit project?

Onze experts van team Onderwijs + Onderzoek vertellen er graag meer over

Senior projectmanager

Gerjan Heersink

Projectmanager

Nynke Wolters