Nieuw werkconcept in bestaand kantoorgebouw Unigarant Hoogeveen

Unigarant was gevestigd in een kenmerkend, halfrond kantoorpand in Hoogeveen. Helaas werd dit traditioneel ingerichte kantoorgebouw te krap voor de medewerkers. Vanwege de vestigingsplaats van medewerkers en de binding met het bestaande gebouw is besloten met elkaar een plan te maken om op een flexibelere, meer op samenwerking gerichte manier van werken binnen de gevels van het bestaande kantoor tot een nieuw werkconcept te komen.

Onze diensten

  • Conceptontwikkeling
  • Huisvestingsadvies
  • Project- en exploitatieadvies
  • Projectmanagement
  • Aanbesteden en contractvorming

Gezonde en circulaire werkomgeving

Draaijer heeft samen met SKETS architectuurstudio en de gebruikers van Unigarant een werkconcept ontwikkeld waarin de wijze van samenwerking en de ruimtelijke vertaling daarvan in het gebouw hand in hand gaan. Wij hebben de mogelijkheden verkend om bestaande knelpunten in het gebouw te verhelpen, waaronder een gebrek aan ruimte, een verstopte en donkere entree en een slecht binnenklimaat. Met gezonde, slimme en circulaire oplossingen hebben wij het succes van het werkconcept versterkt. Ook is het pand nu duurzamer en goedkoper te exploiteren. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een plan voor een toekomstbestendige huisvesting die Unigarant als ‘thuis’ kan beschouwen.

Drie jaar later was het al tijd om de cirkelvorm van het gebouw verder door te trekken met een vleugel aan de oostzijde. Het bedrijf groeit en er moesten werkplekken bij. Samen met De Unie Architecten is een concept ontworpen en vervolgens via een aanbesteding een bouwteam samengesteld. Er is bewust voor gekozen om alle bouwpartners in een vroeg stadium aan tafel te hebben. Zo konden zij direct hun expertise inbrengen om er echt een gezamenlijk project van te maken, waarbij alle partijen hun verantwoordelijkheid oppakten ten behoeve van een goede uitvoering.

“Vertrouwen, dat is hét kernwoord voor dit project. Dankzij de samenwerking in het bouwteam was dit een project waarin alles heel mooi de goede kant op viel.”

Henri Cornelissen
Senior projectmanager bij Draaijer


Efficiënte exploitatiefase

Vanuit de wetenschap dat de financiële gevolgen van tijdens het ontwerp en bij de uitbreiding in de exploitatiefase gemaakte keuzes veel groter zijn dan de initiële investering, heeft Draaijer steeds vooruitgekeken naar de gevolgen daarvan in de exploitatiefase. Al tijdens de prijsvorming is aan partijen gevraagd een voorstel te doen voor het onderhoud van de installaties van het pand. Deze werkzaamheden zijn in opdracht gegeven aan de realiserende aannemer. Hiermee is geborgd dat al tijdens de uitvoering optimale randvoorwaarden worden geschapen voor de exploitatiefase. 

Resultaten

  • Een door medewerkers gedragen werkconcept
  • Een beter functionerende organisatie in een compact en slim gebouw
  • Een circulair en energieopwekkend gebouw met een up-to-date klimaatconcept en lage energiekosten
  • Een kenmerkend kantoorgebouw dat klaar is voor de toekomst

Meer weten over dit project?

We vertellen je er graag over.

Senior projectmanager

Henri Cornelissen