WILDLANDS Adventure Zoo

WILDLANDS Adventure Zoo is een gethematiseerd dierenpark in Emmen dat in het voorjaar van 2016 is geopend. Wij stonden voor een uitdagende opgave: het plan was volgens velen onhaalbaar, wegens een financiële reddingsoperatie waren er veel stakeholders om rekening mee te houden en er was een enorme tijdsdruk. De totale investering bedroeg 195 miljoen euro, waarvan circa 40 miljoen voor een theater dat een verliesgevend onderdeel vormde in de businesscase.

"Van een verouderde en financieel zwakke dierentuin naar een duurzaam, innovatief park waar de beleving van de bezoeker centraal staat."

onderzoek en inspiratie

Kennis uit de hele wereld verzameld

De leisurewereld focust op gastvrijheid en beleving: de bezoeker staat centraal. Tegelijkertijd worden de eisen voor dierenwelzijn steeds strenger. Voorbeelden van themaparken en dierentuinen van over de hele wereld werden onderzocht. Tijdens de conceptontwikkeling is kennis over het houden van dieren ingebracht door het wereldwijde netwerk van dierenparken en is veel rekening gehouden met dierenwelzijn, (nabootsing van) natuurlijke leefomgeving en de kennis en ervaring van de verzorgers.
Binnen Europa is onderzoek gedaan naar de installaties voor de enorme kas. Voor de waterkwaliteit is gebruikgemaakt van de kennis en ervaring van de Waterleidingmaatschappij Drenthe. Samenwerkingen met onder meer lokale partijen hebben geleid tot allerlei innovaties: de eerste vlasvezel hefbrug, stenen gemaakt uit de lokale grond, een nieuw energiebedrijf dat energie opwekt uit het grondwater en een warmtenet voor het park en de omgeving.

strategie en advies

Partijen laten samenwerken

De beoordeling door draaijer+partners van het eerste concept leidde tot een aangepast plan. Door deze aanpak werden wij gevraagd ook het project aan te sturen. Die aansturing was gericht op het waarmaken van de klantbeleving. Partijen moesten worden geselecteerd en teams ingericht, waarbij het proces moest worden geborgd om de risico’s te beheersen. Dit begeleiden en de benodigde partijen op een goede manier laten samenwerken was een van de belangrijkste bijdragen van draaijer+partners.
De businesscase is gedurende het proces verscherpt, waardoor de financiering gunstiger is geworden. Dit heeft onder meer te maken met het energieconcept en de financiering hiervan, maar ook met een betere onderhouds- en beheerorganisatie.

“De ontwikkeling van een Wildlands is uniek: zo integraal, zo divers. Ik ken maar weinig partijen die dit kunnen overzien en ook nog kunnen toevoegen.”

Frankwin van Beers, oud directeur WILDLANDS Adventure Zoo

realisatie en management

Water, klimaat en thema's vereisten unieke aanpak

Bij de inrichting en uitvoering is veel aandacht besteed aan het doorgronden van de opdracht en het (her)kennen van elkaars expertise, binnen een design-build-maintainstructuur (DBM) met juridische en financiële kaders, waaronder het investeringsbudget, de exploitatiekaders en het ontwerp.
De uitwerkingen op het gebied van waterzuivering en klimatisering (grootste Europese kas), het ontwerp van de beplanting met het bijbehorende logistieke proces en het ontwerpen en realiseren van alle thematisering vereisten een unieke aanpak. Het projectmanagement was gericht op samenwerking met de ontwikkelaar/aannemer (en medefinancier VolkerWessels) en het betrekken van de werknemers van het park. Ook de ontwikkeling en aansturing van de duurzaamheidsopgave en directievoering heeft draaijer+partners op zich genomen. De transformatie naar een leisure-organisatie, de marketing en communicatie waren eveneens onderdeel van het proces.

exploitatie en beheer

Innovatieve design-build-maintaincontracten

De exploitatie staat centraal in een leisureopgave. Hoe kun je klanten iedere dag verleiden om te komen en om zo veel mogelijk geld uit te geven in het park? Iedere (ontwerp)keuze is vanuit deze invalshoek gemaakt. De afweging wat de marktpartij beter kan uitvoeren en wat door de eigen organisatie beter kan worden uitgevoerd is een belangrijke pijler geweest voor het M-contract. Mede op basis van de serviceniveau-overeenkomst (SLA) is een prestatiecontract ingericht, waarin ook de wijze van samenwerking is opgenomen. Ook voor de waterkwaliteit is een dergelijk contract gesloten. Onderdeel van de exploitatiefase is het gebruik van het theater, waarvoor de huur- en gebruiksovereenkomst zijn gesloten tijdens de realisatie ervan. Dit alles is in een innovatief DBM-onderhoudscontract omgezet.

“Beleving én exploitatie staan centraal in een leisureopgave.”

Peter Ruchti, directeur Draaijer Group

resultaten

  • Belangrijkste reden voor succes: kennis over de leisureomgeving en de specifieke behoeften
  • Duurzaamheidsambities behaald dankzij innovaties
  • WILDLANDS is volgens planning geopend, heeft in het eerste jaar de beoogde bezoekersaantallen (1,25 miljoen) behaald en de businesscase is verbeterd door efficiëntere financiering en exploitatie
Peter
Peter RuchtiDirecteur Draaijer Group
Niels
Niels KuikenManager Gebouwexploitatie en Techniek
Edgar
Edgar AnholtsDirecteur Draaijer Group

Gerelateerde cases