Exploitatie en beheer

Ontwerp, realisatie en financiering van huisvesting en vastgoed zijn altijd voorwaardenscheppend voor het gebruik. Het draait daarbij altijd om gebruikers en optimale ondersteuning van hun primaire processen. Juist door onze kennis van vastgoed en facilitaire dienstverlening, zijn wij als geen ander in staat huisvesting te laten excelleren in de gebruiksfase. Optimale integratie van ontwerp, realisatie en exploitatie draagt bij aan een wendbare facilitaire organisatie, efficiënte werkprocessen maar bovenal aan hoogwaardige dienstverlening aan én ontzorging van gebruikers.

Organisaties en medewerkers stellen hoge eisen aan werkomgeving en de faciliteiten. Is die van jou up-to-date? Wij adviseren graag over oplossingen voor uiteenlopende facilitaire vraagstukken. Dat kan een ad hoc probleem zijn of een strategisch advies.

Het kan gaan om een advies over inkoop en aanbesteding, een sourcing strategie of een spend inventarisatie & analyse.

Heb jij ondersteuning nodig bij de organisatie van de faciliteiten voor jouw dienstverleningsconcept of het beheer? Wij zorgen er voor dat de oplossingen en veranderingen geïmplementeerd worden die een meerwaarde bieden voor de omgeving waarin gewerkt wordt.

Ook regelen wij verhuizingen, implementeren en optimaliseren FMIS systemen, voeren inspecties uit en stellen EED- en MJOP-rapportages op.

Tijdelijk kennis of capaciteit nodig op de afdeling facilitair of beheer? draaijer+partners kan ondersteuning bieden om een diensten te verbeteren of herstructureren of iets nieuws op te zetten.

Wij kunnen management op strategisch-, tactisch- en operationeel niveau leveren of veranderprocessen begeleiden.

Wil jij de coördinatie en de aansturing van de operationele dienstverleners uitbesteden? Dat kan. Wij bepalen samen de scope van de opdracht, van strategisch tot operationeel en hard en/of soft services,  en maken duidelijke afspraken welke verantwoordelijken bij de managing agent worden belegd. Zo ben je verzekerd van een professionele facilitaire organisatie: dienstverlenend en resultaatgericht.

Optimale ontzorging van opdrachtgever en gebruikers door één aanspreekpunt.

Gerelateerde cases