Nieuws

Draaijer ondertekent manifest van Het Nieuwe Normaal

Op 7 december 2023 heeft Cirkelstad Het Nieuwe Normaal 1.0: de nieuwe gedragen standaard voor circulair bouwen gelanceerd. Tijdens de conferentie Circulair Bouwen aan Morgen, heeft Draaijer directeur Berry ten Pas het manifest ondertekend.

Totstandkoming Het Nieuwe Normaal

Op initiatief van het Ministerie van BZK en Cirkelstad zijn het Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, Gemeente Amsterdam, Gemeente Rotterdam, Gemeente Den Haag en Gemeente Utrecht samen met Dura Vermeer, Van Wijnen, Heijmans, VolkerWessels, Synchroon en BAM in 2019 het programma Samen Versnellen gestart. Het doel: samen werken aan één taal en standaard voor circulair bouwen.
Ondersteund door de TU Delft, Copper8, Alba Concepts, Metabolic en Witteveen+Bos, is gewerkt aan deze nieuwe, gedragen standaard met haalbare én ambitieuze prestaties op circulair bouwen: Het Nieuwe Normaal.

Plenaire ondertekening manifest

Nu is het zover: de eerste definitieve versie van Het Nieuwe Normaal is opgeleverd tijdens de conferentie Circulair Bouwen aan Morgen. Net als vele andere partners uit het Samen Versnellen-programma, heeft Draaijer tijdens de plenaire ondertekening van het manifest een handtekening gezet.

Het manifest is een inspanningsverplichting waarmee de ondertekenaar aangeeft de eenduidige taal te hanteren en het gebruik te stimuleren wanneer het gaat over circulair bouwen. “Met het ondertekenen van het manifest dragen we als Draaijer bij aan de versnelling van de transitie naar een circulaire bouweconomie,” vertelt Berry ten Pas. “Daarnaast stimuleren we de circulaire prestaties van de gehele bouwsector.”

De lancering en het manifest geven het startschot voor de landelijke bewustwording van Het Nieuwe Normaal. Meer weten? Je vindt alle informatie op www.hetnieuwenormaal.nl.

Huisvestingsvraagstukken en (ver)bouwprojecten vragen steeds meer om een integrale benadering op het gebied van duurzaamheid. Maar hoe houd je grip op kosten en zorg je toch dat je circulaire ambities waargemaakt worden? Lees meer over circulair projectmanagement.

Projectmanager

Haris Licina

Senior projectmanager

Simon de Ruig