Event

Maatschappelijk Vastgoeddag 14 december

Staat de Maatschappelijk Vastgoeddag op 14 december 2023 al op de agenda? Met als centrale thema “Van oud naar nieuw, met jong en oud” biedt Bouwstenen voor Sociaal een programma vol sessies over de vernieuwingsopgaven en maakt daarbij gebruik van de drive en frisse blik van enthousiaste jongeren.

Hoe helpt data om sturing te geven aan huisvesting?

In de sessie over Handige informatie wordt vanuit Draaijer een bijdrage geleverd door Alie Kok. Alie legt uit hoe informatie over de vastgoedportefeuille en het gebouw helpt om strategische invulling te geven aan het Integraal Huisvestingsplan (IHP). En om op operationeel niveau te kunnen sturen op bijvoorbeeld bezetting en benutting van een onderwijslocatie.

Meer informatie:

Senior adviseur

Alie Kok

Directeur

Jan Joost Flim