Richten, inrichten en verrichten Bureau Veritas

Hoe richt je een toekomstbestendig facilitair bedrijf in voor een bijzondere opdrachtgever als Bureau Veritas? Draaijer startte met een analyse van de afdeling Facilities voor het onderdeel Commodities in Nederland. We hebben concrete aanbevelingen opgesteld richting de organisatie om kostenefficiency en kwaliteitsdoelstellingen te behalen.

Onze diensten

  • Huisvestingsadvies
  • Project- en exploitatieadvies
  • Managing agent
  • Facilitaire dienstverlening
  • Onderhoudsmanagement

Toekomstbestendig inrichten van facilities

Bureau Veritas is een wereldwijd opererende business-to-business dienstverlener op het gebied van testen, inspecteren en certificeren. De organisatie is continu in beweging en de afdeling Facilities was daarbij nog onderbelicht. Draaijer werd ingeschakeld om hier een toekomstbestendig advies over te geven. Uitgebreid onderzoek, interviews met stakeholders en analyses zijn verwerkt in business cases en value cases. Als onderdeel van de managing agent opdracht zijn deze business case en value cases door onszelf geïmplementeerd, met ondersteuning vanuit de organisatie.

De korte opdracht was: ‘besparen en kwaliteit borgen, met oog voor duurzaamheid’. We hebben een vertaalslag gemaakt en laten zien dat we meer zijn dan adviseur. We zoeken naar optimalisaties, maar vooral ook hoe we die vervolgens kunnen doorvoeren. Niet alleen een besparing of kwaliteitsborging op de inhoud, maar vooral door het goed organiseren daarvan.

“Door bij de inrichting van je dienstverlening te kijken waar je integrale efficiencyvoordelen kunt halen, houd je geld over om de kwaliteit van services verder te verhogen.”

Marieke Winter
Senior adviseur


Van advies tot exploitatie

Juist door onze kennis van vastgoed en facilitaire dienstverlening, is Draaijer als geen ander in staat huisvesting te laten excelleren in de gebruiksfase.

Optimale integratie van ontwerp, realisatie en exploitatie draagt bij aan een wendbare facilitaire organisatie, efficiënte werkprocessen maar bovenal aan hoogwaardige dienstverlening aan én ontzorging van gebruikers.

Resultaten

  • Kwaliteitsborging en -verbetering door aanscherping facilitair beleid, procedures en taakverdeling
  • Nieuwe up-to-date contracten met heldere KPI’s, SLA’s en gerealiseerde besparingen
  • Eenduidige en heldere managementinformatie door een goed ingericht contractbeheer, minder facturen en lagere administratieve lasten

“Ik betrek de medewerkers van de facilitaire afdeling bij het verbeteren en implementeren van processen. Zodat zij mee ontwikkelen en voorbereid zijn op een toekomstbestendige manier van werken binnen het team.”

Ingeborg Leene
Senior adviseur

Meer weten over dit project?

Onze experts van team Werkplek + Kantoren vertellen er graag meer over

Senior adviseur

Marieke Winter

Senior adviseur

Ingeborg Leene