Verantwoord en duurzaam vastgoed Gemeente Alphen aan den Rijn

Draaijer streeft naar het leveren van proactieve dienstverlening, waarbij het verantwoord omgaan met het bezit van de gemeente centraal staat. Dit vereist een diepgaande kennis van techniek en regelgeving, met als primair doel het handhaven van het gewenste instandhoudingsniveau met duurzaamheid als kernaspect. 

Onze diensten

  • Verduurzamen vastgoedportefeuille
  • Facilitaire dienstverlening
  • Onderhoudsmanagement
  • Project- en exploitatieadvies
  • Opstellen MJOP’s

Proactief ontzorgen

Draaijer werkt sinds 2021 voor de Gemeente Alphen aan den Rijn. We beheren en onderhouden ongeveer 47 panden, waaronder sportcomplexen, scholen en bedrijfsruimtes. Onze activiteiten omvatten het opstellen, bewaken en uitvoeren van meerjarenonderhoudsplannen (MJOP’s), evenals het beheren van projecten die voortvloeien uit deze plannen. Daarnaast bieden we een 24/7 storingsdienst en houden we toezicht op zowel preventief als projectmatig onderhoud. 

Advies en interactie

Wat dit project uniek maakt, is de nadruk op duurzaamheid en proactieve dienstverlening. Draaijer fungeert niet alleen als dienstverlener, maar ook als adviseur voor optimalisatie van gebouwbeheer en verduurzaming. Naast regulier onderhoud voeren we ook projectmatige werkzaamheden uit, zoals het opstellen van energielabels. Onze continue interactie met gebruikers, leveranciers en de gemeente draagt bij aan een succesvolle samenwerking en aan het streven naar toekomstbestendige oplossingen. 

Langdurige samenwerking

Onze goede samenwerking met de gemeente heeft in 2023 geleid tot een verlenging van de samenwerking met drie jaar. In samenwerking met de gemeente Alphen aan den Rijn blijft Draaijer zich inzetten voor proactief vastgoedonderhoud en duurzame oplossingen, waarbij het streven naar optimale dienstverlening en ontzorging centraal staat. 

Resultaten

  • Ontzorging op het gebied van vastgoed
  • Inzicht in technisch onderhoud
  • Meerjarig onderhoudsplan inclusief beheer
  • Duurzame samenwerking

Meer weten over dit project?

We vertellen er graag meer over

Senior adviseur

Marieke Winter