Prettige en veilige manier van werken Gerechtsgebouw Almelo

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft, in opdracht van de Raad voor de rechtspraak, de nieuwbouw van het gerechtsgebouw in Almelo gegund aan Dura Vermeer Bouw Hengelo, met het ontwerp van Paul de Ruiter Architecten. Na een uitgebreide dialoogfase werd de inschrijving van het team als beste beoordeeld door de beoordelingscommissie. Draaijer is onderdeel van het projectteam dat in 2024 het ontwerp verder zal gaan ontwikkelen. De nieuwe rechtbank opent naar verwachting begin 2028 zijn deuren.

Onze diensten

  • Projectmanagement
  • Plan van aanpak
  • Ontwerpmanagement
  • Aanbesteden en contractvorming
  • Directievoering en toezicht

Gezagwekkend, uitnodigend en functioneel

Het wordt een gezagwekkend, maar tegelijkertijd uitnodigend en functioneel gerechtsgebouw met de welbekende Twentse gastvrijheid. Het doel is om medewerkers van de rechtbank én al haar ketenpartners, zoals advocaten, pers en het Openbaar Ministerie op een prettige en veilige manier hun werk te kunnen laten doen.

In deze volwaardige nieuwe rechtbank komen ruim 180 werkplekken, met een aantal werkplekken voor het Openbaar Ministerie. Rond het houten atrium komen zes zalen die meervoudig te gebruiken zijn en zes kleinere zittingsruimtes. Twee van deze zalen zijn extra groot, om ook aparte publieke tribunes te kunnen inhuizen. Om de binding van de locatie en de textielgeschiedenis van Almelo te benadrukken wordt één van de zes kleinere zittingszalen opgebouwd met de zorgvuldig bewaarde Firmanten stijlkamer uit het kantoor van de voormalige Ten Cate textielfabriek. Onder het gerechtsgebouw is ruimte voor het cellencomplex voor gehechten dat aangesloten is op de zittingszalen, op -2 is er ruimte voor 72 parkeerplaatsen.

Design, Build & Maintain

Dura Vermeer Bouw Hengelo heeft conform de Europese aanbestedingsregelgeving een inschrijving gedaan die, na een intensief beoordelingstraject op duurzaamheids-, kwaliteitsaspecten en kosten, als meest voordelig is geselecteerd. De rechtbank wordt ontworpen, gerealiseerd en beheerd met een DBM (Design Build and Maintain) contract. Dit betekent dat Dura Vermeer Bouw Hengelo verantwoordelijk is voor het ontwerp, de bouw en het onderhoud van het nieuwe gerechtsgebouw. Aan de basis ligt een principeontwerp dat is ontwikkeld door het Rijksvastgoedbedrijf in samenwerking met de Rechtspraak.

Meer weten over deze nieuwbouw

Neem contact op met Marieke.

Senior adviseur

Marieke Winter