Een betekenisvolle werkomgeving Gemeente Utrecht

Gemeente Utrecht heeft Draaijer gevraagd om in het programma Werken 3.0 aan te sluiten als adviseur en ontwerper van de vernieuwde werkomgeving in het gehele stadskantoor.

Onze diensten

  • Visievorming
  • Inspiratie
  • Huisvestingsadvies
  • Projectadvies

Huisvestingsconcept Stadskantoor 

De vraag om in het programma Werken 3.0 aan te sluiten als adviseur en ontwerper komt voort uit het raamcontract ontwerper huisvestingsconcepten dat Draaijer heeft met de gemeente. Binnen het programma Werken 3.0 staan gezondheid, duurzaamheid, betrokkenheid, effectiviteit en diversiteit centraal. Aan ons de taak om een gedragen ontwerp te maken wat aansluit bij deze uitgangspunten en de behoeften van de gebruikers.

Flexibele werkomgeving

Draaijer sluit aan als adviseur en ontwerper om de werkomgeving in het stadskantoor vorm te geven op basis van de uitgangspunten van werken 3.0. Het doel is om een flexibele werkomgeving te creëren waar de medewerkers en bezoekers optimaal gefaciliteerd worden. Hierbij zijn de uitkomsten uit het werkstijlonderzoek (WPA) het vertrekpunt en werken we samen met de architect naar een volledig uitgewerkt ontwerp per etage. 

Uitgangspunten nieuwe werkomgeving 

Voor een heldere ontwerpvraag zijn duidelijke kaders van onschatbare waarde. Deze kaders waren nog niet duidelijk gedefinieerd, daarom hebben we eerst in samenwerking met Gemeente Utrecht een kader en uitgangspuntendocument opgesteld waarin de essentie van werken 3.0 in de fysieke werkomgeving is gevat.

Op basis van de vastgestelde uitgangspunten zijn vervolgens een nieuw bouwstenenboek en vlekkenplan ontwikkeld. Met de uitkomsten uit het werkstijlonderzoek, de vastgestelde kaders en het vlekkenplan gaan we met de gebruikers in gesprek om de nieuwe werkomgeving samen op te bouwen. 

Samenwerking

Dit project is een fijne samenwerking tussen alle partijen. Enerzijds de opdrachtgever die voor een lastige uitdaging staat, het toekomstbestendig maken van de huisvesting voor een organisatie die continue in ontwikkeling is. Anderzijds de adviseur met als key-partner de architect die in een nauwe samenwerking in korte ontwerpcycli de werken 3.0 werkomgeving ontwerpt.

Meer weten over dit project?

We vertellen er je graag over.

Adviseur

Dieuwe Breunissen