Slimmer samenwerken Gemeente Amersfoort

De gemeente Amersfoort wil zowel fysiek als digitaal ‘slimmer’ gaan samenwerken. Draaijer biedt ondersteuning op het gebied van herhuisvesting voor een betekenisvolle werkomgeving.

Onze diensten

  • Visievorming
  • Inspiratie
  • Projectadvies
  • Huisvestingadvies

Slimmer SamenWerken

Binnen de gemeente Amersfoort is de intentie uitgesproken om zowel fysiek als digitaal ‘slimmer’ te gaan samenwerken. Hiervoor is ‘Slimmer SamenWerken’ in het leven geroepen. Hierbinnen valt alles wat te maken heeft met tijds- en plaatsonafhankelijk werken in een werkomgeving, kijkend naar de behoeften van zowel de medewerkers als organisatiebreed.

Activiteitgericht kantoorconcept

Eén van de deelopgaven binnen Slimmer SamenWerken is het Activiteit Gerelateerd Werken. Hiervoor is een pilot onder zes afdelingen opgezet. Na de succesvolle afronding van deze pilot is besloten dit verder uit te rollen naar alle andere afdelingen. Dit heeft als doel de werkplekomgeving van de medewerkers in het stadhuiscomplex aan de hand van een activiteitgericht kantoorconcept in te richten. Zo kunnen zij alvast ‘wennen’ aan deze manier van werken, die ook in het nieuwe stadhuis van Amersfoort zal worden toegepast.

Samen in gesprek over dilemma’s

Bij het onderzoek naar de nieuwe betekenisvolle werkomgeving is er geanalyseerd naar de (onderlinge) dynamiek, het soort werk, de mate van klantcontact en functie gerelateerde of medische bijzonderheden bij iedere afdeling. Kort voor de oplevering van de nieuwe werkomgeving zijn alle medewerkers uitgenodigd voor een ‘werkplekspel’.

Bij dit werkplekspel gingen medewerkers aan de hand van een thema, zoals sociale interactie en vindbaarheid, bezetting of werkafspraken met elkaar in gesprek gingen over dilemma’s. De opgedane ervaring uit deze werkplekspellen kon direct in de praktijk toegepast worden in hun nieuwe werkomgeving.

Meer weten over dit project?

Lees hier het blog van Marieke over haart tijd als projectleider Herhuisvesting voor de gemeente Amersfoort.

Senior adviseur

Marieke Winter