Realisatie nieuw muziekcentrum Muziekcentrum Groningen

De gemeente Groningen wil in het stationsgebied van de stad Groningen een nieuw muziekcentrum realiseren ter vervanging van de Oosterpoort. Dit muziekcentrum zal een centrale rol spelen in de levendigheid van het stationsgebied en laat zien waar Groningen voor staat.

Onze diensten

  • Haalbaarheidsonderzoek
  • Huisvestingsadvies
  • Businesscase
  • Project- en exploitatieadvies
  • Conceptontwikkeling

Exploitatie van het muziekcentrum

Het merendeel van het programma bij het nieuwe muziekcentrum wordt georganiseerd door SPOT. Het nieuwe muziekcentrum is tevens de thuisbasis voor het Noord Nederlands Orkest en festivalhuis voor Eurosonic Noorderslag.

Naast muziek en cultuur vindt er in het nieuwe gebouw ook onderwijs plaats in relatie met muziek/cultuur en exploitatie van het muziekcentrum. Gemeente Groningen heeft Draaijer gevraagd de projectleiding, het Programma van Eisen en de businesscase met de investeringsraming voor de gemeente verder uit te werken.

Een werkend concept

Tijdens het opstellen van het Programma van Eisen is steeds gekeken of de gestelde eisen leiden tot een werkend concept. Hiervoor is een ruimtelijk model opgesteld, waarin is gekeken naar stapeling van zalen, logistieke bewegingen en bezoekersstromen op de beschikbare locatie. Op deze manier weten we zeker dat het Programma van Eisen en de op te stellen investeringsraming toereikend is voor een mooi en haalbaar plan.

Verschillende disciplines

Samen met de hoofdgebruikers, de architect, technische experts en andere stakeholders hebben we het Programma van Eisen opgesteld. De samenhang tussen de verschillende technische disciplines is hierbij cruciaal. Het muziekcentrum is een bijzonder complex gebouw. Onder meer als het gaat om logistiek in combinatie met bezoekersstromen, geluid & bouwfysica en klimaat & comfort die bij de ontwikkeling samenkomen. Deze verschillende disciplines worden integraal samengevoegd tot ontwerpuitgangspunten.

Resultaten

  • Uitgewerkt Programma van Eisen
  • Integratie van complexe technische disciplises
  • Haalbaar en werkend huisvestingsconcept
  • Een gebouw waar beleving van gebruikers centraal staat

Meer weten over dit project?

Onze experts van team Sport + Cultuur + Leisure vertellen er graag meer over

Senior adviseur

Bertina Seffinga