Crisismanagement na brand Nutreco Masterlab

Trouw Nutrition (onderdeel van Nutreco) is wereldwijd actief in de markt van Animal Nutrition en AquaFeed. Door brand in het laboratorium in Boxmeer is naast renoveren en herstellen ook gekozen voor uitbreiden en optimaliseren. Draaijer werkte de toekomstbestendige scenario’s uit en heeft het projectmanagement voor de uitvoering opgepakt.

Onze diensten

  • Project- en exploitatieadvies
  • Projectmanagement

Meerdere scenario’s

Na de brand was er met spoed behoefte aan crisismanagement. Het gebouw was door de brand sterk vervuild en moest gerenoveerd en hersteld worden. Van alle laboratoriumapparatuur en instrumenten moest bepaald worden of het schoongemaakt kon worden of dat er vervanging nodig was. In e rol van regisseur is Draaijer met alle huidige leveranciers om tafel gegaan.

Deze crisis was de aanleiding tot de vraag of het project direct ook breder getrokken kon worden. Niet alleen renoveren en herstellen, maar meteen een nieuwe, betere toekomstbestendige faciliteit op zetten. Daarbij kwam de optie van uitbreiding door het naastgelegen gebouw erbij te betrekken. Draaijer werkte de verschillende scenario’s uit, zodat Nutreco een keuze kon maken.

“We hebben samen met de opdrachtgever van de nood een deugd kunnen maken door na de brand kansen te benutten en een upgrade van het laboratorium te realiseren, waardoor Nutreco op toekomst is voorbereid.”

Michiel van Wijk
Adviseur bij Draaijer


Efficiënte indeling laboratoria

In eerste instantie is ervoor gekozen om het huidige gebouw te optimaliseren. Er is budget aangevraagd en Draaijer is gestart met het project. Samen met de gebruiker is de indeling bepaald. We keken hierbij naar: Wat zijn de wensen? Wat hebben we nodig? Welke consequenties heeft dit voor onder andere de ventilatie? Welke consequenties heeft dit op de (overige) huisvesting? Het gebouw is ingedeeld en ingericht vanuit de behoefte die het primaire proces vraagt.

Parallel aan de uitvoering kwam alsnog de opdracht om uit te breiden. We hebben hiervoor een programma van eisen opgesteld voor uitbreiding naar het naastgelegen pand. We inventariseerden de beschikbare ruimtes en de eisen die hiervoor gelden. Vervolgens is de aanpak uitgewerkt. Dit project liep grotendeels gelijktijdig met de optimalisatie van het bestaande gebouw. Een van de uitdagingen was het creëren van ruimte voor laboratoriumactiviteiten in een oorspronkelijke functie van kantoor.


Nieuwe huisvesting

De extra huisvestingsvraag had uiteraard ook invloed op de eisen, de planning en het budget. Uitdagingen werden hier om gezet naar mogelijkheden. Zo zijn bijvoorbeeld de kozijnen van het bestaande gebouw hergebruikt in het nieuwe gebouw. In de nieuwe huisvesting is er voor Nutreco veel meer ruimte voor laboratoria gerealiseerd. Er is een efficiënte indeling gekomen voor de verschillende laboratoriumactiviteiten.

Ook in de projectplanning is rekening gehouden met het primaire proces, door de meest essentiële bedrijfsactiviteiten te plaatsen op de onderste verdieping, die vervolgens als eerste werd opgeleverd. Door de extra ruimte is Nutreco voorbereid op eventuele groei in de toekomst.

Resultaten

  • Nieuwe, praktische indeling van kantoren en laboratoria
  • Toekomstbestendig gebouw door het bijna verdubbelde laboratorium oppervlak
  • Duurzaam bouwproces door slim hergebruik van materialen

Meer weten over dit project?

Onze experts van team Werkplek + Kantoren vertellen er graag meer over

Adviseur

Michiel van Wijk

Projectmanager

Lotte Kooi