Alfa-college

Het Alfa-college is een regionaal opleidingscentrum in Noord- en Oost-Nederland voor middelbaar beroepsonderwijs (MBO). De instelling heeft diverse vestigingen verspreid over Assen, Groningen, Hardenberg en Hoogeveen. Diverse ontwikkelingen zorgden voor de aanleiding om een deel van de (techniek) onderwijslocatie aan de Admiraal de Ruyterlaan in Groningen aan te passen en om het aantal vierkante meters te vergroten.

“Het herinrichten van de praktijkvleugel en het realiseren van aanvullende tijdelijke huisvesting binnen een beperkt tijdskader.”

onderzoek en inspiratie

Vernieuwing in de techniek

Het Alfa-college heeft, samen met circa 30 samenwerkingspartners, een subsidie toegekend gekregen uit het Regionaal Investeringsfonds (RIF). Met als doel om voor een ingediend plan versneld in te spelen op de prangende techniekvraag van het regionale bedrijfsleven en de meervoudige regionale opgave voor de komende jaren. Om het kennisniveau en de vaardigheden van studenten te vergroten, moest een Fieldlab gerealiseerd worden. Deze ontwikkeling moet de aanjager voor de techniek van de toekomst worden en daarmee de verbinding naar de student van de toekomst.

Tevens moet het Fieldlab ondersteuning bieden aan opleidingsvernieuwing, onder andere multidisciplinair onderwijs. Het is een praktijkinnovatiecentrum op de technieklocatie van het Alfa-college aan de Admiraal de Ruyterlaan in Groningen. Om het Fieldlab te realiseren binnen de bestaande vierkante meters, moest één van de praktijkvleugels opnieuw worden heringericht. Daarnaast was door het groeiende aantal techniekstudenten en de komst van een extra opleiding op locatie een tekort aan ruimte. Naast de interne verbouwing was dus ook sprake van het realiseren van extra tijdelijke huisvesting.

strategie en advies

Een sociaal ontwerp

Om de vierkante meters in de praktijkvleugel op een zo efficiënt mogelijke wijze in te zetten, heeft draaijer+partners de onderwijsvisie vertaald naar ruimtes. Hierbij hebben wij onder andere gekeken naar de interne samenwerking en inrichting van werkplekken van verschillende teams. Om de verbinding tussen docenten en teams te versterken en meer samenwerking te stimuleren, hebben wij de teamkamers van diverse afdelingen samengevoegd. Ook is het middengebied (de hal) van de praktijkvleugel vergroot om meer ontmoeting en interactie tussen studenten te creëren. Andere uitgangpunten waren het zichtbaarder maken van het praktijkonderwijs (meer transparantie) en de theorie en praktijk los te koppelen. Er zitten dus geen theorielokalen in de praktijkvleugel. Ondanks het stijgende aantal leerlingen is, met oog op de toekomstige krimp, toch gekozen om tijdelijke theorielokalen te realiseren. Op een deel van de parkeerplaats zijn daarom tien tijdelijke lokalen geplaatst voor drie tot vijf jaar.

“draaijer+partners is erg deskundig en heeft veel ervaring met dit soort projecten. Dat werkt erg prettig, omdat je steeds weer kunt refereren aan een gelijksoortig project en hoe het toen is opgepakt.”

Marion Arends, regiodirecteur Alfa-college

realisatie en management

Binnen tijd en budget

Om aan de juiste behoeften te voldoen, zijn wij voor de herinrichting van de praktijkvleugel bij de onderwijsteams langs gegaan om een ontwerp uit te werken waar iedereen achter stond. Tijdens de realisatie van de uitbreiding moesten wij de planning en kosten goed bewaken, zodat het project binnen tijd en budget uitgevoerd kon worden. Vanuit draaijer+partners hebben wij de kwaliteitsbewaking en de volledige directievoering uitgevoerd. Gezien het korte ontwerp- en uitvoeringstraject en de bouwperiode tijdens de zomervakantie was het lastig om op korte termijn een passende aannemer te vinden. Er is gekozen voor de realisatie in een bouwteam.
Onvoorziene zaken en extra wensen zorgen voor een beperkt budget, strakke planning en last-minute vergunningsaanvragen. Daarnaast werden we tijdens de bouw geconfronteerd met vleermuizenroutes en asbest. Toch is het team erin geslaagd om de herinrichting van de praktijkvleugel en tijdelijke lokalen voor het nieuwe schooljaar van 2019/2020 te realiseren. Begin september 2019 namen de studenten van het Alfa-college de tijdelijke huisvesting en de vernieuwde praktijkvleugel tevreden in gebruik.

“Ondanks de vele uitdagingen die wij tijdens dit project tegenkwamen, ben ik toch trots op de vele resultaten die wij binnen tijd en budget hebben behaald.”

Nynke Wolters, adviseur en projectmanager draaijer+partners

resultaten

  • een efficiënte transparante praktijkvleugel die techniek praktijkonderwijs goed zichtbaar maakt
  • een onderwijsvleugel die ontmoeting en samenwerking stimuleert en voldoet aan de gebruikersbehoeften
  • realisatie van toekomstbestendige onderwijsruimtes binnen planning en budget
  • een leeromgeving met medewerking van het bedrijfsleven om steeds ervaring te kunnen opdoen met de nieuwste installaties en technieken
Nynke
Nynke WoltersProjectmanager

Gerelateerde cases