Maritiem Instituut Willem Barentsz

Maritiem Instituut Willem Barentsz (MIWB) is al sinds 1875 op Terschelling gevestigd. Tegenwoordig studeren zo’n 500 à 600 studenten per jaar aan de hogere zeevaartschool op het eiland. MIWB is onderdeel van NHL Stenden en telt de bachelor-opleidingen Maritiem Officier, Ocean Technology en Maritieme Techniek (Leeuwarden) en de masteropleiding Marine Shipping Innovations. Daarnaast verzorgt de school diverse praktijkcursussen, bijvoorbeeld voor het varen in polaire gebieden.

"Het vernieuwen en moderniseren van de zeevaartschool in West-Terschelling zodat deze weer aansluit bij de behoeften van de studenten."

onderzoek en inspiratie

Een ontwerp uit eigen gelederen

draaijer+partners is gestart met het opstellen van een businesscase welke leidde tot renovatie van het MIWB. Bij de plannen voor de nieuwbouw zijn studenten van het MIWB en een docent architectuur gevraagd om zelf een ontwerp te maken voor hun nieuwe onderkomen. Drie groepen kwamen met een ontwerpvoorstel. Met het winnende ontwerp is uiteindelijk gezocht naar een

professioneel ontwerpteam dat dit ontwerp in hoofdlijnen kon doorvoeren. Wij zijn betrokken om het ontwerp en uitvoeringsproces te begeleiden. Voor de volledige realisatie van het nieuwbouwproject was een budget van dertien miljoen euro beschikbaar. De totale voorbereidings– en uitvoeringstijd heeft zes jaar in beslag genomen.

strategie en advies

Betrokkenheid en communicatie spelen een grote rol

De zeevaartschool vervult een belangrijke rol op het Waddeneiland. De 500 studenten op de campus en het personeel dat op het eiland woont vormen een mooie basis voor het eiland. Naast toerisme kan het eiland niet zonder de zeevaartschool. Gezien de kleine gemeenschap, nog geen 5.000 eilandbewoners, en een andere cultuur dan op de vaste wal, is tijdens dit project de omgeving 

nauw betrokken om goed te informeren en om draagvlak te creëren. Tijdens zowel de ontwerp- als uitvoeringsfase en ingebruikname hebben wij meerdere informatieavonden georganiseerd voor studenten, omwonenden, betrokkenen én stakeholders van de school. Tijdens open dagen voor nieuwe studenten heeft draaijer+partners de plannen voor de nieuwe school gepresenteerd.

“Het is tijdens de verbouwing behoorlijk improviseren geweest maar we hebben het gered.”

Marcel Krijnen - adjunct directeur MIWB

realisatie en management

Werken op een eiland vraagt om goed plannen

In het gebouw is alles tot het casco gestript en opnieuw ingericht. In het moderne nautisch onderwijs krijgen studenten minder klassikaal onderwijs en voeren zij meer opdrachten zelfstandig uit. Vandaar dat alle verdiepingen opnieuw zijn ingedeeld met minder klaslokalen en meer ruimten waar studenten kunnen werken aan hun opdrachten. De vernieuwde practica voor elektrotechniek, hydrauliek en koel- en vriestechniek zijn nu gecentreerd in het nieuwe souterrain. Ook de ruimtes voor metaal-

bewerking en lassen zijn vernieuwd. Tussen het hoofdgebouw en het simulatorgebouw is een verbinding aangelegd. In het simulatorgebouw is een extra verdieping gebouwd om meer simulatoren te kunnen plaatsen voor uiteenlopende scheepstypen, baggeren en opruimen van olievervuilingen. In het gehele complex zijn de technische installaties vernieuwd en alle daken en gevels geïsoleerd. De bouwtijd nam anderhalf jaar in beslag.

Integrale aanpak

Bijzonder aspect van bouwen op een eiland is de tijdige beschikbaarheid van materialen die ook een stuk over water aangevoerd moesten worden. Voor de planning betekende dit ver vooruit plannen. Ook tegenslagen in het weer en procedures in de bouw kunnen deze planning snel verstoren, waardoor je een stuk minder flexibel bent. Studenten van de school zijn zo nu en dan ingezet tijdens de verbouw en verhuizing. Op 17 oktober 2019 werd het gebouw opgeleverd en op 28 oktober 2019 konden de ruim vijfhonderd studenten en hun docenten na ruim een jaar weer terecht in het hoofdgebouw en de simulatorruimte. Na ingebruikname van het hoofdgebouw kwam het Nautisch Kwartier vrij, deze werd tijdelijk gebruikt door de docenten. Dit gebouw is voorbereid op de toekomst door de plaatsing van een lift en een vide zodat het flexibeler kan worden ingezet. Hiermee is fase 1 afgerond.

“Bouwen op een eiland maakt de realisatie van een project extra bijzonder en uitdagend."

Gerjan Heersink - senior projectmanager draaijer+partners

resultaten

  • gemoderniseerde school die aansluit bij de veranderende behoeften van het onderwijs en de studenten
  • diverse ruimten die flexibeler kunnen worden ingezet
  • een beter geïsoleerd en duurzamer schoolgebouw
Gerjan
Gerjan Heersinksenior projectmanager

Gerelateerde cases