Pharos

Pal tegenover het NS station Hoofddorp staat het Pharos gebouw; een mooie kantoortoren van Cairn Real Estate. De ontwikkelaar stond voor de vraag hoe het pand duurzaam aantrekkelijk gemaakt kon worden voor (potentiële) huurders. De locatie is prima en het gebouw verkeerde nog in goede staat, maar daar was alles mee gezegd. Het gebouw was door de Belastingdienst in gebruik als single tenant, maar werd aangepast naar een multi tenant gebouw. 

Waarde geven aan een kantoorpand door er een uitnodigende, stimulerende en duurzame (werk)omgeving van te maken.

Hoge ambities

Stichting de nieuwe draai dacht creatief mee met de ontwikkelaar over de mogelijkheden van het pand. Cairn Real Estate gaf ons de kans om onze visie over gezond en energieopwekkend werken in het echt gestalte te geven.

Er werd een viertal ambities geformuleerd die aan het gebouw een bijzonder karakter moesten geven, met aantrekkingskracht voor de gevestigde bedrijven en de mensen die daarvoor werken:

  • Maximum health: Pharos is een baken van gezondheid.
  • Zero waste: Pharos geeft richting in de groene, circulaire economie.
  • Total energy: Pharos als energiebron voor mensen en de omgeving.
  • Vibrant community: Pharos is een veilige haven voor ontmoeting en samenwerking.

De voor het project gebruikte slogan ‘Together we build the healthiest working community’ sluit hier mooi op aan.

strategie en advies

Ambities als uitgangspunt 

Een pitch in de markt heeft geleid tot 20 preferred suppliers die betrokken werden bij het project, waaronder draaijer+partners. Deze uitdaging paste goed bij onze visie: wij kijken verder dan alleen het gebouw of het bouwproces en willen daarmee de beste omgeving voor mensen realiseren.

Niet het Programma van Eisen vanuit de opdrachtgever, maar de vastgelegde ambities – maximum health, zero waste, total energy en vibrant community – werden uitgangspunt voor de herontwikkeling. Samen met de betrokken preferred suppliers en het ontwerpteam legde draaijer+partners als regisseur de oplossingen vast in één ambitiedocument. Hierin werd geformuleerd hoe de partners samen deze doelstellingen concreet zouden invullen.

Tijdens de herontwikkeling bleef het gebouw in gebruik en hebben we een actieve rol gespeeld bij de huurdersbegeleiding. De nieuwe huurders van het multi tenant gebouw kwamen niet allemaal gelijktijdig in het gebouw. We hebben alle huurders begeleid met de wijze waarop zij het gebouw kunnen gebruiken om er de gezondste werkomgeving van Nederland van te maken. Er is een duurzame, circulaire omgeving gecreëerd met een gezonde inrichting, die deel is van community.

onderzoek en inspiratie

Slimme technieken 

Deze werkwijze, maar ook het geschepte onderlinge vertrouwen, gaf een boost aan het samen werken naar de einddoelen, maar ook aan het toepassen en samen ontwikkelen van innovaties. Zo zijn er slimme technieken in de ramen en de gevels gebruikt die een positieve invloed hebben op het klimaat in het pand en op het energieverbruik, en is er een WIFI vrije ‘reload room’ voor de gebruikers van het pand gecreëerd.  

Ten behoeve van de huurders is een community-app ontwikkeld voor de onderlinge communicatie tussen de diverse huurders. De app wordt niet alleen gebruikt voor diensten ten behoeve van huurders, maar ook voor inzage in de bezettingsgraden en bij voorbeeld het bedienen van licht en temperatuur. Zo is Pharos goed op weg om verbinding te creëren tussen de diverse gebruikers én om een serieus “slim gebouw’ te worden. 

realisatie en management

Met betrokken projectpartners een beter eindresultaat 

Wij hebben de vier ambities op een optimale manier ingevuld, door alle gekozen partijen vanaf het begin te betrekken bij het project. Delen van het ontwerp werden steeds integraal uitgewerkt in kleine teams.

Tijdens de ontwerpsessies en kernteamoverleggen werden werkzaamheden van verschillende disciplines structureel op elkaar afgestemd. Wij hebben gewerkt op basis van een lean planningsmethodiek met een optimale samenwerking, waarbij alle betrokken partners goed konden inspelen op de gegevensbehoefte van de andere. Ook tijdens de realisatie vonden structurele overleggen plaats met alle projectpartners.

Architecten: CUBE Architecten en ASWA Architecten b.v.
Interieur: Sheryl Leysner

Met een hyperlokaal en gezond restaurant ‘the Farm Kitchen’, een Pharos community app en de gebruikte slimme en duurzame oplossingen is het Pharos pand misschien wel één van de gezondste werkomgevingen in Nederland.

exploitatie en beheer

Community app voor breed scala aan diensten 

In opdracht van Cairn heeft draaijer+partners de facilitaire organisatie ingericht en gaven wij vorm aan de samenwerkingsovereenkomsten met de preferred partners. Wij hebben de daarvoor verantwoordelijke partijen en het vastgoedbeheer voorzien van alle benodigde gegevens om vanaf de opening van het gebouw goed aan de slag te kunnen. 

Alle huurders kunnen op basis van het fair-use principe via de community app overleg- en vergaderplekken op de begane grond, het restaurant en de 19th floor business club reserveren. Per huurder wordt een food & fit programma opgesteld. Daarnaast bieden wij services op maat, zoals schoonmaak, koffie- en groenvoorziening. Vanuit de community manager, ondersteund met de community app, wordt een breed pakket aan ‘on-demand services’ aangeboden, zoals hotelovernachtingen, koeriersdiensten, bloemenservice, stoelmassages of taxiservices. Afhankelijk van de wensen van de huurders kan dit dienstenpakket verder worden uitgebreid. 

"De focus op facility management in combinatie met de ambitie op het gebied van healthy working maakt dit project bijzonder vergeleken met andere opdrachten. Deze insteek sluit goed aan bij de kracht van d+p om strategische samenwerkingen aan te gaan en de klant van ontwerp tot exploitatie te ontzorgen."

Marieke Winter

Resultaten

  • Volledige invulling van de ambities: maximum health, zero waste, total energy en vibrant community.
  • Alle huurders zijn begeleid zodat zij het gebouw optimaal kunnen gebruiken.
  • De facilitaire organisatie is ingericht met een slimme community app voor een breed scala aan services.
Simon
Simon de RuigProjectmanager
Bart
Bart Griesssenior projectmanager
Wijnand
Wijnand Bakkersenior bouwmanager
Marieke
Marieke WinterSenior adviseur

Gerelateerde cases