Rabobank

Rabobank is een internationale financiële dienstverlener met vestigingen in heel Nederland. De bank voorziet ruim 6,7 miljoen Nederlandse particulieren en 800.000 zakelijke klanten van een compleet pakket aan financiële producten en diensten. draaijer+partners heeft diverse huisvestingsopdrachten voor de Rabobank mogen uitvoeren door heel het land. Deze opdrachten lopen uiteen van gebouwinspecties tot herinrichting, verbouw, nieuwbouw en de implementatie van het nieuwe werken.

“Creëer functionele kantoorpanden die aansluiten op de gebruikersbehoeften, terwijl de primaire werkzaamheden door kunnen blijven gaan.”

onderzoek en inspiratie

Ervaring inspireert

De vestigingen in Emmeloord en Druten moesten weer aan kunnen sluiten op de behoeften van de gebruikers en de werkprocessen van de Rabobank. Aangezien draaijer+partners al meerdere soortgelijke projecten voor de Rabobank heeft uitgevoerd, zijn zowel de locaties Emmeloord als Druten door deze projecten geïnspireerd. Zo hebben wij voor Rabobank Utrechtse Heuvelrug het complete casco gerenoveerd en de gevel en inrichting verzorgd. Voor Zaandam hebben wij een interne verhuizing begeleid en het kantoor voorzien van een volledig nieuwe inrichting. Ook in de vestigingen Amersfoort, Emmen en Hardenberg heeft draaijer+partners diverse verbouwingen uitgevoerd. Voor de Rabobank in Hilversum zijn wij gevraagd om het nieuwe werken binnen de organisatie te implementeren.

strategie en advies

Ontwerpworkshops en haalbaarheidsonderzoek ondersteunden advies

Om de maximale doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en een gezonde (werk)omgeving te behalen, is draaijer+partners met gebruikers van Rabobank Emmeloord in gesprek gegaan om hun behoeften en ambities in kaart te brengen. Ook zijn er diverse ontwerpworkshops georganiseerd om tot een efficiënte inrichting van het kantoor te komen. Op basis hiervan is een ‘vlekkenplan’ samengesteld en is het ontwerpproces van start gegaan. Hierbij hebben wij meegedacht over oplossingen voor werkprocessen. Ook hebben wij het haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd waarin de plannen en ideeën zijn doorberekend. Door de budgetten in te schatten, konden wij het juiste advies uitbrengen over de te verwachten bouwkosten. Uit ervaring met voorgaande projecten weten wij wat de Rabobank verlangt. In feite is draaijer+partners de expert van het veiligheidshandboek van de Rabobank. Zo konden wij voor de verbouwing in Emmeloord gemakkelijk de juiste partijen contracteren en een vlot en degelijk ontwerpproces organiseren. Ook het voorbereiden, organiseren, begeleiden en adviseren van de hoofdaannemersselectie viel onder onze hoede.

"draaijer+partners is proactief en taakvolwassen. Je hoeft nergens achteraan. Zaken zijn meestal al bedacht of geregeld."

Joost van Harten, oud-directeur bedrijven Rabobank Emmeloord

realisatie en management

Duurzame keuzes bespaarden 20% op het projectbudget

Van de ruim 7.000 m² bvo van Rabobank Emmeloord, zou circa 2.000 m² bvo door de bank gebruikt blijven. Voor de overige ruimte is rekening gehouden met mogelijke andere invullingen, waarvoor samen met de Rabobank voorbereidingen zijn getroffen. Omdat het kantoor tijdens de verbouwing deels in gebruik moest blijven, heeft draaijer+partners een faseringsplan opgesteld voor de veiligheid, beveiliging en bereikbaarheid ervan. Vanwege de duurzaamheid zijn producten maximaal hergebruikt. Hiermee is 20% op het projectbudget bespaard, terwijl de kwaliteit van het eindresultaat gelijk is gebleven. Ook is het project, door tijdig subsidies aan te vragen, aangevuld met zonnepanelen. Tot slot hebben wij een belangrijke rol gespeeld in het selectieproces van de aannemer door zoveel mogelijk lokale partijen de kans te geven deel te nemen.

Voor de vestiging in Druten heeft draaijer+partners de gehele selectieprocedure voor een integrale aannemer, architect en installatieadviseur verzorgd. In samenwerking met de Rabobank zijn de partijen voor de werkbouwkundige installaties en verlichting geselecteerd. Ook hier ging de voorkeur uit naar lokale partijen. Vervolgens hebben wij het contract voorbereid en zijn het inkoopproces en de contracten met de lokale uitvoerende partijen verzorgd. Vanwege een beperkt budget zijn er bij de installaties zoveel mogelijk binnenwanden en klimaatplafonds hergebruikt. Toch is er een eigentijds ontwerp afgeleverd. Ook zijn de financiële risico’s door draaijer+partners bewaakt. Tijdens de uitvoering is er toezicht gehouden op de werkzaamheden om meer inzicht te krijgen in de uitvoering en om de kwaliteit, voortgang en communicatie hierover te verbeteren.

exploitatie en beheer

Uitgebreide overdracht

In vergelijking met andere opdrachten voerde draaijer+partners voor de Rabobank in Emmeloord een uitgebreide overdracht uit naar de partij die de uitvoerende partij voor exploitatie en beheer. Zo hebben wij hen voorzien van de juiste informatie en zijn wij geüpdatet over de actuele status van de laatste maand. Ook is draaijer+partners verantwoordelijk voor de gebouwinspecties voor zo’n 80 à 90 Rabobankvestigingen door heel Oost- en Midden-Nederland. De gebouwbeveiliging wordt hiermee kritisch getoetst.

Rabobank_Emmeloord_7

“Door slimmer te kijken naar bestaande materialen en kwaliteiten van een pand, ontdekte ik nieuwe mogelijkheden die het project beter of efficiënter konden maken.”

Jan Joost Mestebeld, senior projectmanager draaijer+partners

resultaten

  • Van een drielaags kantoorpand van 7.000 m² bvo naar een functioneel kantoor van 2.000 m² bvo
  • Ondanks moeilijke marktomstandigheden een lokale aannemer gevonden die binnen het budget en planning heeft gewerkt
  • Een kantooromgeving waar zowel de bankmedewerkers als klanten tevreden over zijn
  • Een modern ontwerp met hergebruikte producten en lagere kosten
Jan Joost
Jan Joost MestebeldDirecteur
Wijnand
Wijnand Bakkersenior bouwmanager

Gerelateerde cases