Revalidatie Friesland

De facilitaire omgeving is van essentieel belang voor het realiseren van zowel (revalidatie)doelstellingen van patiënten als medewerkers van Revalidatie Friesland. Dit vraagt om een wendbare facilitaire dienst met een stevig middenkader. Hiervan was in de zomer van 2020 nog geen sprake. draaijer+partners heeft op ad interim basis een afdelingshoofd facilitaire dienst ingezet die tegelijkertijd een advies uitbracht hoe te komen tot een toekomstbestendige, wendbare facilitaire dienst waarbij de verbinding met patiënt, medewerker en bezoeker voorop staat.

Een toekomstbestendige, wendbare facilitaire organisatie voor Revalidatie Friesland.

strategie en advies

Richten, inrichten en verrichten

We zijn gestart met de projectopdracht om een gastvrij dienstverleningsconcept te ontwikkelen, gekoppeld aan de ambitie van de organisatie. De patiënt staat centraal, de zorg is de corebusiness en de facilitaire dienst ondersteunt de zorg binnen de gestelde kaders. Dit hebben we uitgevoerd aan de hand van drie stappen: Richten, Inrichten en Verrichten.

Bij stap 1 Richten is de organisatie in kaart gebracht aan de hand van deskresearch en interviews. Tijdens deze eerste stap is er gekeken naar verbeterpunten. Hierbij ligt de focus op het realiseren van quick wins en een doorkijk op korte en middellange termijn.

Andere aandachtspunten zijn:

  • de verbinding leggen met het zorgproces
  • de facilitaire ambitie, visie en doelstellingen formuleren
  • en deze uit te werken per onderdeel gekoppeld aan inzicht in de facilitaire kosten.

Bij stap 2 Inrichten worden de daadwerkelijke verbetervoorstellen per onderdeel gekoppeld aan een concreet Plan van Aanpak met heldere stappen voor de implementatie en mogelijke kostenbesparing.

Stap 3 Verrichten is de daadwerkelijke implementatie en wordt door Revalidatie Friesland zelf uitgevoerd door de nieuwe, met hulp van draaijer+partners geworven afdelingshoofden.

exploitatie en beheer

Gestructureerde soft en hard services

Om de facilitaire organisatie te optimaliseren en de zorginstelling maximaal te ondersteunen, zijn diverse processen binnen de afdeling inzichtelijk gemaakt en waar mogelijk gestandaardiseerd. Hierdoor is sturing op kosten, personele formatie en flexibiliteit in dienstverlening mogelijk, wat meebewegen met de ambitie binnen de organisatie gemakkelijker maakt.

Anniek Dijkstra is als ad interim hoofd facilitaire dienst ingezet. Zij heeft zowel de soft als de hard services georganiseerd en aangepast. Daarnaast is veel aandacht geschonken aan verbinding tussen de wensen en behoeften vanuit de core business enerzijds en de expertise op het gebied van inkoop anderzijds.

“Anniek is een vakvrouw waarop ik kan vertrouwen, waarmee ik kan sparren en die mij ontzorgt.”

Alida Dienaar - Boers, Revalidatie Friesland

Resultaten

  • Een efficiënte en toekomst bestendige facilitaire organisatie
  • Verbinding met de zorgteams
  • Structurele besparing van exploitatiekosten

“Omdat we fysiek bij de opdrachtgever op locatie aanwezig zijn, kunnen we een langdurige relatie met elkaar aangaan en zijn wensen steeds vaker en beter vertalen. Dat is absoluut een toegevoegde waarde.”

Anniek Dijkstra, facilitair adviseur zorg
Anniek
ZorgexpertAnniek Dijkstrafacilitair adviseur
Harold
ZorgexpertHarold HinfelaarProjectdirecteur OXXER
Patrick
Patrick Regterschotjunior adviseur

Gerelateerde cases