Terra Meppel

Terra is een onderwijsorganisatie voor het VO en het MBO in de groene sector en heeft diverse locaties in Noordoost-Nederland. Voor de locatie in Meppel was dringend behoefte aan een eigen sportvoorziening voor haar leerlingen. Vanuit de gemeente was te weinig aanbod van sportvoorzieningen om gebruik van te kunnen maken. draaijer+partners heeft Terra MBO begeleid vanaf het haalbaarheidsonderzoek tot en met de ingebruikname.

"Realiseren van een toekomstbestendige sportvoorziening op eigen terrein voor de gebruikers."

onderzoek en inspiratie

Programma van Bewegen

In een vroeg stadium zijn diverse gesprekken gevoerd met de docenten, de gebruikers, die de beweeglessen verzorgen. Vanuit het gebruik is het project opgepakt. Eerst is gesproken over de vorm van de zalen en de koppeling van zalen en over het Programma van Bewegen.

Welke activiteiten moet de sportvoorziening ondersteunen/faciliteren? Het Programma van Bewegen leidde tot de wens voor een innovatief beweegconcept. Om te inspireren zijn locatiebezoeken afgelegd en is door de gebruikers gekozen het Beweegbox concept.

strategie en advies

Vliegende start door uitgewerkte businesscase

Door draaijer+partners is een businesscase opgesteld met als doel goedkeuring door Terra VO Meppel op het benodigde budget. Hiervoor is een haalbaarheids-onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om een sportvoorziening op het eigen terrein te realiseren en is onderzoek gedaan naar de verwachte investeringskosten op basis van de visie en ambitie. Door de uitgewerkte businesscase was al een goede basis gelegd voor het vervolg van het project.

“draaijer+partners heeft alle expertise in huis die we zelf niet hebben maar bij huisvestingsvraagstukken wel nodig hebben. Samen maken we onze onderwijshuisvesting toekomstbestendig."

Taco van Leeuwen - afdelingsdirecteur Terra VO Meppel

realisatie en management

Ontzorging opdrachtgever

Na de goedkeuring van het budget is op basis van onderzoek naar de beste contract- en aanbestedingsvorm een Design, Build & Maintain-partner gecontracteerd. Ook de contractering van de sportinrichting (het Beweegbox concept) is door draaijer+partners begeleid. Dit heeft zowel in proces als in eindresultaat veel toegevoegde waarde opgeleverd.

Het proces verliep voorspoedig, het ontwerp kon direct zo worden uitgewerkt dat de eisen vanuit de sportinrichting direct meegenomen konden worden. Na contractering hebben wij het volledige procesmanagement uitgevoerd inclusief projectmanagement en kosten- en risicomanagement, hierbij is de opdrachtgever volledig ontzorgd.

exploitatie en beheer

Integrale aanpak

Er is gekozen voor een integrale contractvorm. Dit om een duurzaam gebouw neer te zetten waarbij het onderhoud direct mee is aanbesteed. In de voorfase is Terra hierover geadviseerd en heeft draaijer+partners de benodigde uitgangspunten hiervoor meegenomen in de selectie van de DBM-partner. Het eindresultaat is een sportvoorziening waar de gebruiker optimaal kan sporten en bewegen zonder dat er concessies zijn gedaan vanuit het proces en het gebouw.

(Bron beeldmateriaal: Wind Design + Build)

“Een project waar de gebruikers vanaf het begin hun waardering uitspraken dat ze in alles mochten meedenken en nog invloed konden uitoefenen, resulteerde in een heel prettig proces en een super eindresultaat!"

Nynke Wolters - adviseur en projectmanager draaijer+partners

resultaten

  • een gebouw waarbij de gebruiker vanaf het begin centraal heeft gestaan
  • een duurzaam, gezond en energieopwekkend gebouw
  • een gebouw wat de gebruiker aanzet tot bewegen en waar alles sport ademt
Gerjan
Gerjan Heersinksenior projectmanager
Nynke
Nynke WoltersProjectmanager

Gerelateerde cases