Unigarant

Unigarant is de schadeverzekeraar van de ANWB. Al vanaf 1894 verkoopt de ANWB mobiliteitsverzekeringen, destijds nog in de vorm van fietsverzekeringen. Sinds 1971 doen zij dit onder het merk “Garant”. Inmiddels verkoopt Unigarant zowel voor de ANWB als onder haar eigen merk mobiliteitsverzekeringen, reis- en recreatieverzekeringen en woonverzekeringen. De organisatie is gevestigd in Hoogeveen en is dé specialist op het gebied van schadeverzekeringen.

"Unigarant verzekert klantgericht. De medewerkers zijn behulpzaam en betrokken en de huisvesting moet dat uitstralen. Uiteraard neemt Unigarant haar verantwoordelijkheid waar het gaat om duurzame bedrijfsvoering.”

onderzoek en inspiratie

Van traditioneel kantoorpand naar een flexibel werkconcept

Unigarant was gevestigd in een kenmerkend, halfrond kantoorpand in Hoogeveen. Helaas werd dit traditioneel ingerichte kantoorgebouw te krap voor de medewerkers, waardoor elders ruimte bij-gehuurd moest worden. Het traditionele kantoorconcept, in combinatie met het werken op twee locaties kwam de samenwerking en efficiëntie niet ten goede. Ook leidde dit tot hoge huisvestingslasten. Op basis van de vestigingsplaats van de medewerkers en de binding met het bestaande kantoorgebouw is uiteindelijk besloten met elkaar een plan te maken om op een flexibelere, meer op samenwerking gerichte manier van werken binnen de gevels van het bestaande kantoor tot een nieuw werkconcept te komen. Dit werd het project “thuis”.

strategie en advies

Een toekomstbestendig 'thuis'

draaijer+partners heeft samen met SKETS architecten en de gebruikers van Unigarant een werkconcept ontwikkeld waarin de wijze van samenwerking en de ruimtelijke vertaling daarvan in het gebouw hand in hand gingen. Wij hebben de mogelijkheden verkend om bestaande knelpunten in het gebouw te verhelpen, waaronder een gebrek aan ruimte, een verstopte en donkere entree en een slecht klimaat. Middels gezonde, slimme en circulaire oplossingen hebben wij het succes van het werkconcept versterkt en is het pand duurzamer en goedkoper te exploiteren. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een plan voor een toekomstbestendige huisvesting die Unigarant als “thuis” kan beschouwen.

"draaijer+partners is klantgericht, professioneel en transparant. Tijdens de ontwerpfase wisten zij de juiste partijen bij elkaar te brengen. Een mooie combinatie van menselijke maat en echte professionals."

Gert Jan Westerman, directeur Verzekeringstechniek

realisatie en management

Een vlekkeloos inhuistraject

De verbouw van het pand van Unigarant is gerealiseerd in de periode begin maart 2017 tot begin maart 2018. Als dochter van de ANWB beschikt Unigarant over een uitgebreide inkoop- en juridische organisatie. De selectieprocessen zijn dan ook in nauwe samenwerking met deze afdelingen tot stand gekomen. Door een tijdelijke locatie te vinden voor de Unigarant-organisatie kon overlast voor het eigen personeel tot een minimum worden beperkt. Communicatie met omwonenden en naastgelegen bedrijven was een belangrijk onderwerp gezien de omvang van de werkzaamheden. Onrust in de omgeving en risico’s voor de voortgang zijn daarmee tot een minimum beperkt. Tijdens de realisatie is veel aandacht besteed aan de akoestische kwaliteit van de concentratiewerkplekken, omdat deze van groot belang zijn voor het succes van het werkconcept. Uiteindelijk is na een snelle, succesvolle inhuizing het vernieuwde en verduurzaamde pand zonder incidenten in gebruik genomen. Tijdens dit proces zorgden wij voor de controle van de uitvoering. Dit toetsten wij middels metingen die door ingehuurde deskundigen zijn uitgevoerd.

exploitatie en beheer

Goed vooruit

Bij het ontwerp van het vernieuwde kantoor en bij het contracteren van de bouwpartners heeft draaijer+partners steeds vooruitgekeken naar de gevolgen van gemaakte keuzen in de exploitatiefase. Dit vanuit de wetenschap dat de financiële gevolgen van deze keuzes in de exploitatiefase veel groter zijn dan initiële investering. Al tijdens de prijsvorming is aan partijen gevraagd een voorstel te doen voor het onderhoud van de installaties van het pand. Deze werkzaamheden zijn in opdracht gegeven aan de realiserende aannemer. Hiermee is geborgd dat al tijdens de uitvoering optimale randvoorwaarden worden geschapen voor de exploitatiefase.

Unigarant

"Unigarant was een intensief, maar leuk traject. Samen met zowel de gebruikers als het management transformeerden wij een bestaand en gedateerd kantoorgebouw tot een nieuw thuis waarin de organisatie efficiënt en comfortabel haar diensten aan de klanten kan leveren. "

René Siebring, oud senior projectmanager draaijer+partners

resultaten

  • Een beter functionerende organisatie in een compact en slim gebouw
  • Een circulair en energieopwekkend gebouw met een up-to-date klimaatconcept en lage energiekosten
  • Een kenmerkend kantoorgebouw dat klaar is voor de toekomst
Henri
Henri DrenthenDirecteur Draaijer Group

Gerelateerde cases