Nieuws

Oude vergaderkas van Draaijer vormt hoogste punt bij de Energiehub050

Met het plaatsen van de glazen kas boven op het dak is het hoogste punt bereikt van de Energiehub050. Energiehub050 is geen alledaags gebouw. Alle technieken die met energietransitie te maken hebben, komen functioneel terug in het onderwijsgebouw en maken deel uit van de lessen die worden gegeven. Het gebouw is qua duurzaamheid en circulariteit absoluut toonaangevend te noemen. Hergebruik van de oude vergaderkas van Draaijer is daar een voorbeeld van.

Hergebruik van de kas

De glazen kas werd op vrijdag 15 september 2023 geplaatst bovenop het gebouw van Energiehub050 en de bouw bereikte daarmee direct het hoogste punt. De kas stond jarenlang ín het kantoor van Draaijer in Utrecht. “Om de eigen werkomgeving van Draaijer aan te passen aan de actuele behoefte van de medewerkers hebben we diverse werk- en overlegruimtes praktischer ingericht,” aldus Jan Joost Flim, directeur bij Draaijer. “Voor alle meubels en andere materialen die geen plek kregen in de vernieuwde inrichting, is gezocht naar herbestemming. Voor de vergaderkas ontstond al snel het idee om deze te hergebruiken in het circulaire project Energiehub050.” Als partner heeft Draaijer de kas aan Energiebuh050 geschonken. De kas vormt daar nu de toegang tot het dakterras.

Circulaire ambitie

Het gebouw zal van tijdelijke aard zijn en de ambitie is gesteld dat de milieu-impact zo laag mogelijk moet zijn. Om de duurzaamheidsambitie van opdrachtgever Alfa-college te borgen, is ervoor gekozen de markt uit te dagen om te komen met innovatieve bouwoplossingen. Het gebouw wordt circulair, remontabel en zelfvoorzienend. Draaijer vervult de rol van projectmanager en directievoerder tijdens de realisatiefase. Bij elke stap in het bouwproces willen we de circulariteit en duurzaamheid zo goed mogelijk laten zien. Hiervoor wordt intensief samengewerkt met BAM en De Unie Architecten.

Duurzaamheid en onderwijs

Enerhiehub050 is een baanbrekend project dat de toekomst van duurzaamheid en onderwijs markeert. Het is een leer- ontwikkel- oefen- en inspiratiecentrum voor nieuwe en innovatieve toepassingen en technieken in de energietransitie. Beroepsonderwijs (mbo), bedrijfsleven en overheid bundelen de krachten in de ontwikkeling van Energiehub050. Het gebouw wordt in 2024 in gebruik genomen door studenten van Alfa-college, Noorderpoort en Terra en zal tot 2030 op het Suikerterrein in Groningen staan.

Sneak preview van Energiehub050 (met dank aan Movere Media)
Senior projectmanager

Simon de Ruig

Directeur

Jan Joost Flim