Oplossing

Een betekenisvolle werkomgeving

Een werkomgeving is betekenisvol wanneer deze bijdraagt aan welbevinden, betrokkenheid, creativiteit en productiviteit. Daarmee wordt waarde toegevoegd voor de organisatie en medewerkers.

Onze diensten

 • Visievorming
 • Inspiratie
 • Conceptontwikkeling
 • Huisvestingsadvies
 • Projectadvies

Slim, gezond en productief werken

Sinds de invoering van het hybride werken zijn organisaties op zoek naar een nieuwe balans in de werkomgeving zodat deze nog beter aansluit op de wensen en behoeften van medewerkers. Een werkomgeving die de manier van werken en samenwerken optimaal ondersteunt. Waar de cultuur en waarden van de organisatie tot uiting komen. En die mensen blij, energiek en geïnspireerd maakt, waardoor ze beter presteren en zich verbonden voelen met de organisatie.

Met onze integrale aanpak werken we aan gezondere werkomgevingen gezonder die bijdragen aan de productiviteit.

Of het nu gaat om uitbreiding, herinrichting, renovatie, transformatie of nieuwbouw, wij zorgen voor een betekenisvolle werkomgeving die:

 • aansluit op de missie, visie, ambitie en cultuur van een organisatie;
 • bijdraagt aan fysiek en mentale welzijn, betrokkenheid, creativiteit en productiviteit van mensen;
 • en optimaal gebruik maakt van de beschikbare vierkante meters.

5 B’s in samenhang

Samen met jouw organisatie en de medewerkers geven we invulling aan de 5 B’s:

 • Bricks – een fijn en flexibel gebouw.
 • Bytes – de technologie die nodig is om overal je werk te doen.
 • Behaviour – gedrag en cultuur voor de gewenste manier van (samen)werken.
 • Balance – gezond evenwicht tussen werk en privé, digitaal en fysiek.
 • Belonging – gevoel van betrokkenheid bij elkaar en de organisatie.

Co-creatie met gebruikers

Met alle interne disciplines, zoals HR, Facility Management en ICT, pakken wij de 5 B’s in samenhang op. Omdat elke organisatie een andere definitie van betekenisvol heeft, is dit maatwerk én mensenwerk. We kiezen altijd voor co-creatie met de gebruikers. Hierdoor krijgen we inzicht in wat er écht in de organisatie speelt en ontstaan er nieuwe ideeën. We nemen ze mee in het veranderproces en zorgen voor draagvlak en implementatiekracht.

“Draaijer gelooft in slimme en gezonde werkomgevingen die bijdragen aan de productiviteit van de medewerkers.”

Alisa Heesakkers
Adviseur bij Draaijer

Aanpak in 3 stappen

In 3 stappen vertalen we de huisvestingsvisie naar een werkplekconcept en een concreet implementatieplan voor een passende werkomgeving. Van het begin tot eind betrekken we de medewerkers in het veranderproces.

Resultaten

 • Een betekenisvolle werkomgeving die waarde toevoegt voor de organisatie en de medewerkers.
 • Een slimme werkomgeving die medewerkers optimaal ondersteunt in hun activiteiten en die een bron is van inspiratie, voldoening en groei.
 • Een gezonde werkomgeving die in balans is en bijdraagt aan fysiek en mentaal welzijn, betrokkenheid, creativiteit en productiviteit.
 • Een aantrekkelijke omgeving met een positieve uitstraling op (potentiële) collega’s, klanten en partners.

Onze experts begeleiden je graag naar een betekenisvolle werkplek

Voor alle aspecten binnen de werkomgeving hebben wij expertise in huis, van strategisch advies, planvorming, projectmanagement tot implementatie. Met oog voor techniek, duurzaamheid én mens zorgen zij voor een passende werkomgeving. Hierbij geven we aandacht aan onder meer interieur, klimaat en cultuur.

Senior adviseur

Ingeborg Leene

Adviseur

Dieuwe Breunissen

Adviseur

Alisa Heesakkers

Senior adviseur

Marieke Winter

Adviseur

Judy Berkhout