Oplossing

Recreatie met een uniek belevingsconcept

We kiezen steeds bewuster hoe we omgaan met onze vrije tijd. Tegelijkertijd valt er steeds meer te kiezen. Hoe spring je er als museum, theater of attractiepark dan uit?

Onze diensten

  • Visievorming
  • Conceptontwikkeling
  • Masterplanning
  • Vastgoedrekenen
  • Business case en value case
  • Programmamanagement

Ken je bezoeker en bied content op maat

Draaijer helpt met de uitwerking van een uniek bezoekersconcept waar klantbeving én duurzame exploitatie centraal staan. Wat zijn je ambities, wat is je potentie en op welke doelgroepen richt je je? Dé bezoeker bestaat niet. Je doelgroep is een diverse groep mensen met een gevarieerde en snel veranderende behoefte. Van gezinnen met kinderen tot vroeg-pensionado’s, van anderstaligen tot mindervaliden.

Het is een uitdaging om al je doelgroepen te kennen en je aanbod hier snel en flexibel op af te stemmen. Met ons belevingsconcept maken we samen een blauwdruk van je bezoekers en hun customer journey. We helpen je om hen te verleiden vaker te komen, langer te blijven en meer geld uit te geven.

Resultaten

  • Ontwerp en realisatie van een uniek bezoekersconcept
  • Servicegerichte optimalisatie waar een ultieme klantbeving centraal staat
  • Wendbare organisatie door duurzame exploitatie

Houd vast aan je concept

Klantbeleving met een duurzame exploitatie is leidend voor de cultuur- en leisurevoorzieningen waar wij aan werken. Onze aanpak is dus niet alleen gericht op het ontwikkelen van een concept, maar ook op het waarmaken van de klantbeleving.

We selecteren partijen, begeleiden teams, sturen op voortgang en beheersen risico’s. Bovenal zorgen we ervoor dat het concept in elke stap overeind blijft. Bij iedere (ontwerp)keuze kijken we hoe deze bijdraagt aan de klantbeleving.

Ontwikkel een stevige organisatie

Een leisurevoorziening moet goed te exploiteren zijn. De basis hiervoor leggen we al met een logische indeling en het toepassen van onderhoudsarme materialen. De echte succesfactor vind je echter bij de organisatie en de mensen die het gaan runnen. Zij zijn aanspreekpunt en serviceverlener voor de bezoeker. Ze weten wat er speelt en wat wel of niet werkt. Het is essentieel om hier goed op in te spelen. Al ver voor de (her)opening van het cultuurgebouw ga je nadenken over de opzet en inrichting van een klantvriendelijke en wendbare organisatie. Daar horen ook keuzes bij: wat doe je zelf en wat koop je in? Wij ondersteunen dit hele proces.

“Een ultieme beleving prikkelt bezoekers en geeft ze een fijn gevoel. Dit stimuleert ze om vaker terug te komen en hun beleving ook aan anderen door te vertellen.”

Hylke Hellinga
Senior adviseur bij Draaijer

Wil je ook meer beleving in jouw cultuur- of leisure-omgeving?

Onze experts op het gebied van de vrijetijdsector helpen je graag.

Directeur

Berry ten Pas

Senior adviseur

Bertina Seffinga

Projectmanager

Nynke Wolters

Senior adviseur

Hylke Hellinga