Oplossing

Leuk en effectief werken in een hybride werkconcept

Bij de transitie naar hybride werken komt de focus op kantoor steeds meer te liggen op sociale interactie, ontmoeten, overleggen en samenwerken. Geconcentreerd werken wordt steeds meer thuis gedaan, maar dat moet natuurlijk ook op kantoor kunnen.

Onze diensten

  • Visievorming
  • Inspiratie
  • Conceptontwikkeling
  • Huisvestingsadvies
  • Projectmanagement

Optimale combinatie van kantoor en thuis

De totale werkomgeving – zowel op kantoor als thuis – moet activiteitgericht worden ingevuld. Draaijer begeleidt organisaties en ontwikkelt toekomstbestendige oplossingen die de beste aspecten van het kantoor en thuiswerken optimaal combineren. Om een passend werkplekconcept succesvol in praktijk te brengen, is het essentieel dat medewerkers en andere gebruikers goed worden meegenomen in het proces. Door middel van interactieve gebruikerssessies en werkplekspellen onderzoeken wij hun behoefte. Zo vinden we de toegevoegde waarde van activiteitgericht werken voor jouw organisatie.

Door medewerkers in een vroeg stadium te betrekken verloopt de overgang naar de nieuwe manier van werken soepeler en voelen ze zich meer verbonden met hun team. Draaijer helpt om de wensen van de gebruikers in balans te brengen met de ambities van de organisatie. Daarnaast begeleiden we een duurzame gedragsverandering. Het resultaat: de huisvesting zo organiseren dat medewerkers zich er prettig voelen, kunnen doen wat ze willen doen en aantoonbaar beter presteren.

“Je kunt niet meer voor maar één doelgroep of één functie bouwen. Een gebouw moet meerdere functies kunnen integreren en dit moet in de tijd aan nieuwe behoeftes aan te passen zijn.”

Jan Rotmans
Hoogleraar transitiekunde bij Erasmus Universiteit Rotterdam

Roadmap hybride werken

Flexibel werken is jaren geleden al begonnen. De verandering naar een meer hybride werkomgeving is door de coronapandemie in een stroomversnelling gekomen. Verandering naar meer plaats- en tijdonafhankelijk werken heeft ook gevolgen voor de aansturing, de bedrijfsvoering en de uitvoering van de dienstverlening.

Onze experts zoeken en implementeren maatwerkoplossingen voor jouw organisatie, aan de hand van onze eigen ontwikkelde en bewezen Roadmap Hybride Werken. Deze roadmap biedt zowel quick-wins als maatregelen voor de middellange en langere termijn.

Resultaten

  • Duidelijk vastgelegde ambities, doelen en ontwikkeling van de organisatie
  • Binnen 6 weken inzicht in kansen en knelpunten van de huidige huisvesting
  • Concrete maatregelen voor beter functioneren van medewerkers en de organisatie
  • Roadmap voor de implementatie van hybride huisvesting
  • Inhoudelijke invulling en procesmatige begeleiding

Hulp nodig bij het vormgeven van een hybride werkomgeving?

Onze experts begeleiden je graag naar een passen werkplekconcept.

Adviseur

Dieuwe Breunissen

Senior projectmanager / Teamlead

Frank Rooker

Adviseur

Alisa Heesakkers

Senior adviseur

Ingeborg Leene

Senior adviseur

Marieke Winter

Directeur

Jan Joost Mestebeld