Oplossing

Slimme aanpak voor grote onderwijsportefeuilles

Gemeentes en schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de huisvesting van omvangrijke onderwijsportefeuilles. Met een Slim IHP helpt Draaijer bij het maken van goed onderbouwde en haalbare strategisch keuzes.

Onze diensten

  • Strategie
  • Vastgoedadvies
  • Huisvestingsadvies
  • Dashboarding
  • Slim ecosysteem

Integrale benadering zorgt voor gedegen besluitvorming

Veel schoolgebouwen zijn verouderd of voldoen niet meer aan de eisen van modern onderwijs. We hebben te maken met veranderende wet- en regelgeving op het gebied van energieprestaties, gezondheid en bekostiging. Schoolgebouwen moeten bijdragen aan CO2-reductie en eigenaren zijn verplicht energiebesparende maatregelen te nemen.

Er is steeds meer zorg en aandacht voor een gezond binnenklimaat (Frisse Scholen) en investeringen in en onderhoud van huisvesting moeten betaalbaar blijven. Hoe maak je realistische besluiten zodat je kunt bijdragen aan duurzaamheid, gezondheid, kansengelijkheid en talentontwikkeling?

“Het slimme IHP met aantrekkelijk dashboard geeft sturingsinformatie voor de gehele onderwijsportefeuille. Hiermee hebben schoolbesturen en gemeenten goed zicht op meerjarige investerings- en exploitatielasten.”

Peter Loonstra
Senior adviseur bij Draaijer

Dashboard voor inzicht, grip en sturing 

Met een Integraal Huisvestingsplan (IHP) leggen we de focus op onderwijs, bedrijfsvoering én sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen. Hier richten we de hele levenscyclus van schoolgebouwen op. Samen met de gemeente en betrokken besturen maken we aan de hand van sturingskaders de ambities en het beleid concreet. Deze kaders koppelen we aan diverse openbare en niet-openbare informatiebronnen. In en over schoolgebouwen zijn namelijk al veel data beschikbaar. We verbinden systemen en technieken en voegen daar vervolgens intelligentie aan toe. Dit visualiseren we in een realtime dashboard van alle onderwijsgebouwen. Zo creëren we inzicht in de totale huisvestingsportefeuille met daarbij inzichten in de investerings- en exploitatiekosten op korte, middel en lange termijn. Hierdoor krijg je grip en kun je sturen.

IHP met maatschappelijke meerwaarde

Draaijer gelooft dat een schoolgebouw een inspirerende omgeving moet zijn, waar zowel leerlingen, docenten als andere gebruikers zich prettig voelen en die midden in de maatschappij staat. Daarom dragen we bij aan een toekomstbestendige omgeving die ontmoeten stimuleert, die aanzet tot beweging en gezonde keuzes. Dit draagt bij aan belangrijke maatschappelijk thema’s rondom vitaliteit, segregatie, kansengelijkheid, participatie en sociale cohesie in een wijk. We helpen om huisvesting te creëren die niet alleen betere prestaties voor de gebruiker stimuleert, maar ook actief bijdraagt aan de strategische doelstellingen vanuit het onderwijs en die ondersteunend is aan de maatschappelijke behoeften binnen een gemeente.

Resultaten

  • Haalbaar onderwijshuisvestingsbeleid om impact te realiseren op duurzaamheid, gezondheid, inclusiviteit en talentontwikkeling
  • Inzicht in totale huisvestingsportefeuille en analyse van de exploitatie van de gebouwen
  • Op maat gemaakt en overzichtelijk dashboard met concrete adviezen voor grip en sturing (4, 8 en 16 jaar)
  • Wendbare huisvesting die meebeweegt met toekomstige ontwikkelingen

Wil je weten hoe een slim dashboard jou kan helpen om grip te krijgen op de bezetting en benutting van ruimtes?

Neem contact met ons op of vraag een gratis demo aan.

Lees meer over Data + Digital services.

Senior adviseur

Peter Loonstra

Senior adviseur

Maud Savelsbergh

Senior adviseur / Teamlead

Alie Kok