Oplossing

Verduurzaming van je kantoor en vastgoedportefeuille

Onze diensten

  • Visievorming
  • Strategie
  • Vastgoedadvies
  • Huisvestingsadvies
  • Projectmanagement
  • Dashboarding

Aan de slag met de verduurzamingsopgave

We starten met het helder krijgen van je ambities en vertalen die naar concrete doelen voor je huisvesting. Hierbij kijken we ook naar de financiële en technische haalbaarheid. We analyseren de huidige prestaties van gebouwen; bijvoorbeeld in relatie tot energieverbruik en frisse lucht. Draaijer gaat vervolgens samen met jou op zoek naar mogelijke maatregelen en praktische toepassingen voor circulair, energiebewust en klimaatadaptieve huisvesting, met CO2-reductie en andere milieuwinst.

We werken meerdere scenario’s uit en komen tot een advies met een voorkeursscenario. Dit scenario heeft een aanpak voor de korte en lange termijn om je vastgoed(portefeuille) te verduurzamen.

“We maken de match tussen mensen en stenen, zacht en hard, gebruiker en omgeving, behoefte en mogelijkheden.”

Frank Rooker
Senior projectmanager

Resultaten

  • Snel inzicht in verduurzamingsmogelijkheden
  • Concrete oplossingen voor energiebesparing en CO2 reductie
  • Gezonde werkomgeving
  • Toekomstbestendige huisvesting

Neem contact op met een van
onze experts

Samen zetten we de juiste stappen richting duurzaam, toekomstbestendig vastgoed.

Adviseur

Charlotte Rosenkötter

Senior projectmanager

Simon de Ruig

Senior projectmanager / Teamlead

Frank Rooker