Strategisch huisvestingsplan maken en implementeren Elker

Elker biedt hulp aan ouders, kinderen en jongeren in het noorden van Nederland. Het gaat om hoogspecialistische hulp bij complexe opvoedkundige, opgroei- en onderwijsvraagstukken bij de jeugd tot 27 jaar.

Onze diensten

  • Strategisch huisvestingsplan
  • Programma van Eisen
  • Stichtingskostenberekeningen
  • Businesscase
  • Haalbaarheidsonderzoek
  • Exploitatieadvies

Elker zit midden in een transitie waarbij het ambulante zorgaanbod een steeds hoger specialistisch karakter krijgt en het alternatief voor thuiszorg zal plaatsvinden in kleinschalige voorzieningen (maximaal 4 tot 6 personen) in de wijken. De Jeugdzorg Plus (JZ+) moet in 2030 afgebouwd zijn naar Jeugdzorg met een Plus. De ombouw is reeds begonnen en gaat naar verblijf met intensieve behandeling en extra bescherming door middel van meer relationele beveiliging.

Strategisch huisvestingsplan

Als gevolg van deze veranderingen heeft Elker aan Draaijer gevraagd om te helpen bij de herijking van het bestaande strategische huisvestingsplan. Samen zijn de doelgroepen en hun huisvestingsprofielen scherp gesteld. Het werd duidelijk dat de doelgroep 12- en 12+ van elkaar gescheiden moeten worden. Een helder uitgangspunt voor de huisvestingsontwikkeling voor de komende jaren. In het strategisch huisvestingsplan is vervolgens aangegeven welke concrete stappen er nodig zijn voor Elker om die huisvestingsprofielen per doelgroep ook daadwerkelijk te realiseren.

Draaijer heeft vervolgens ondersteund bij het afstoten van een deel van het vastgoed en de herindeling die daarvan het gevolg is. Ook heeft Draaijer met de mensen van Elker het Programma van Eisen gemaakt voor nieuwbouw of verbouw op één van de locaties waar de zorg geconcentreerd zal worden. Het ging hierbij om zorg én onderwijs.

“Duidelijkheid over doelgroepen leidt tot heldere uitgangspunten voor de huisvesting.”

Senior adviseur
Draaijer

Naar minder gebouwen

De nieuwe huisvestingsstrategie zorgt ervoor dat Elker gebouwen kan verkopen en daarmee compacter gehuisvest wordt. Rondmakers helpt Elker bij dit verkooptraject. Draaijer was verantwoordelijk voor het strategisch vastgoedplan, Programma van Eisen, het uitrekenen van de investering voor de nieuwbouw en het maken van haalbaarheidsanalyses.

Deze opgave vroeg om een doordacht plan en inspanning van alle betrokkenen. Daarom zijn er samen met Elker, verschillende opties uitgedacht en vergeleken om zo tot een passende oplossing en businesscase te komen.

Resultaten

  • Programma van Eisen met schets en berekening van de kosten, exploitatie voor de nieuwbouw op de Haydnlaan
  • Duidelijke uitgangspunten voor de huisvesting van de verschillende doelgroepen
  • Toekomstbestendige nieuwbouw

Meer weten over dit project?

Onze experts van team Zorg + Wonen vertellen er graag meer over

Senior adviseur

Liesbeth Schellens

Senior adviseur

Ben Grijpstra

Adviseur

Ukyo Morpey