‘Great place to work’ voor medewerkers Gasunie Groningen

Gasunie is in ontwikkeling en maakt flinke groei door. Het hoofdkantoor in Groningen, een markant gebouw ontworpen door Alberts & van Huut, is inmiddels 30 jaar grotendeels onveranderd in gebruik. Renovatie is nodig om ook in de toekomst een great place to work te zijn voor de medewerkers van Gasunie.   

Onze diensten

  • Visievorming en strategie
  • Conceptontwikkeling
  • Business case
  • Huisvestingsadvies
  • Projectmanagement
  • Aanbesteden en contractvorming

Renovatie en vervanging

Eind 2019 is de pilot Connect & Create opgeleverd. Connect & Create was de werktitel voor het herontwerpen en herinrichten van het hoofdkantoor op basis van een meer activiteiten gericht werkplekconcept. Als pilot is anderhalf etage volledig verbouwd en de ervaringen waren zeer positief. Omdat tijdens de Corona-pandemie onduidelijk werd of en hoe het kantoor gebruikt zou worden, is besloten het project tijdelijk on hold te zetten.  

Mede naar aanleiding van de aanzienlijke groei van de organisatie is begin 2023 een vervolg gegeven aan de pilot en aan de verbouwing van het hoofdkantoor. Draaijer vervult hierin de dubbelrol van huisvestingsadviseur en projectmanager. 

Van visie naar werkomgeving

We hebben de leerpunten uit de pilot en de manier van werken na de pandemie vertaald naar een visie en kaderdocument waarin de uitgangspunten voor Connect & Create 2.0 zijn samengevat. Dit was de basis om de aanbesteding op te starten en de ontwerpen per deelproject met de gebruikers te verfijnen. Hierbij is een grote rol weggelegd voor het begeleiden van de verandering voor de medewerkers. 

Dit project maakt onderdeel uit van een langdurige samenwerking tussen Gasunie en Draaijer. Reeds in de pilotfase waren we betrokken als adviseur en inmiddels als adviseur en projectmanager voor het vervolg. 

Beoogde resultaten

  • Ontwerpfase afgestemd met de gebruikers
  • Een werkomgeving die aansluit bij de behoefte van de medewerkers
  • Een modern kantoor dat voorbereid is op de toekomst

Meer weten over dit project?

We vertellen er graag meer over

Adviseur

Dieuwe Breunissen