Nieuw werkconcept in bestaand kantoorgebouw Gemeentehuis Diemen

Bij het vormgeven van de nieuwe huisvestingsvisie en de daaraan gekoppelde herinrichting van het gemeentehuis wilde gemeente Diemen de eindgebruiker betrekken. Bovendien moesten de nieuwe manier van werken van Diemen, het programmatisch werken en het hybride werken vertaald worden in een nieuwe werkomgeving. De gemeente schakelde daarom Draaijer en LSA in.

Onze diensten

  • Visievorming
  • Inspiratie
  • Conceptontwikkeling
  • Business case
  • Huisvestingsadvies

Nieuwe huisvestingsvisie en een nieuwe manier van werken

De aanleiding voor de herinrichting van het gemeentehuis, dat in 2000 is neergezet, was tweeledig. Ten eerste was de bestaande huisvesting verouderd. Daarnaast was de gemeente bezig met een structuurwijziging en een nieuwe manier van werken, waarop de bestaande huisvesting niet langer aansloot. Het was nog echt een cellenkantoor, terwijl het in de nieuwe manier van werken draait om verbinding en het gemakkelijk bij elkaar binnen lopen.

Gemeente Diemen is een organisatie-ontwikkeltraject aangegaan, genaamd Diemen ‘22. Bij het ontwikkelen van de huisvestingsvisie is gekeken naar hoe die visie kon aansluiten bij de nieuwe werkwijze zoals die in Diemen ‘22 is omschreven en hoe het gebouw zo ingericht kon worden dat het samenwerken stimuleert. LSA en Daaijer zijn ingeschakeld om dit traject te begeleiden en te vertalen in een nieuwe huisvestingsvisie, een nieuwe manier van werken en een heringericht gebouw.

“Bij het ontwikkelen van de huisvestingsvisie hebben we gekeken naar hoe we die visie konden laten aansluiten bij de nieuwe werkwijze zoals die in Diemen ‘22 is omschreven en hoe we het gebouw zo konden inrichten dat het samenwerken stimuleert.”

Rob van Bijleveld
Programmadirecteur gemeente Diemen

Input vanuit de hele organisatie

Bij het hele proces rond de huisvestingsvisie was het van groot belang dat de eindgebruiker werd betrokken. We hebben bij het opstellen van de huisvestingsvisie een aantal sessies gehouden, waarvoor mensen zich konden opgeven. Bij de eerste sessies konden de medewerkers input geven, bij de tweede sessies konden ze zien of de input goed verwerkt was. Ook de Ondernemingsraad was bij het proces betrokken. Bij de sessies kwamen verschillende aspecten aan de orde, variërend van duurzaamheid en gezondheid tot hybride en activiteit gerelateerd werken en elementen als groen en kleur en sfeer en beleving.

Hybride werken nu en in de toekomst

De gemeente hecht veel waarde aan korte lijnen en elkaar ontmoeten. De huisvesting moet de interdisciplinaire samenwerking tussen teams versterken en zo het ‘wij­gevoel’ optimaliseren. Het uitgangspunt hierbij wordt dat medewerkers minimaal 60 procent op kantoor zijn en maximaal 40 procent thuis werken. Mocht de organisatie in de toekomst verder groeien, kan dat binnen de bestaande huisvesting opgevangen worden, bijvoorbeeld door de 60­40 verdeling meer te verschuiven naar 50­50. Naar verwachting wordt er medio 2024 in het gemeentehuis volledig volgens het nieuwe huisvestingsconcept gewerkt.

Resultaten

  • Compleet nieuw ingerichte werkomgeving
  • Toekomstbestendige huisvesting

Meer weten over gemeente huisvesting?

We vertellen je er graag over.

Senior adviseur

Marieke Winter

Senior projectmanager / Teamlead

Frank Rooker