Slimme huisvesting Hogeschool Windesheim

Hogeschool Windesheim heeft de ambitie om data in te zetten om meer grip te krijgen op de vastgoedportefeuille. Er is al veel informatie beschikbaar binnen de onderwijsomgevingen over bezetting, rooster, comfort en energie. draaijer+partners helpt om deze data beschikbaar te maken, te verbinden en te visualiseren om tot (nieuwe) waardevolle inzichten te komen.

Bij Windesheim in Almere en Zwolle studeren ruim 27.500 studenten, 1.650 cursisten en werken ruim 2.750 medewerkers. De onderwijsinstelling wil actief bijdragen aan een inclusieve en duurzame samenleving. Dat doen zij door het opleiden van waardevolle professionals en door het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek.

Meer grip op vastgoedportefeuille

Regie over eigen data

draaijer+partners heeft een dataplatform ontwikkeld met een intelligent dashboard dat draait op de eigen digitale omgeving van Windesheim. Dit platform brengt meerdere databronnen samen en biedt informatie aan systemen, software en gebruikers van de school. Windesheim blijft zo in regie over de eigen data en heeft hiermee een toekomstbestendige en schaalbare oplossing.

Van inzicht naar verbetering

Er ontstaan inzichten in hoe de gebouwen daadwerkelijk gebruikt worden en welke optimalisaties mogelijk zijn. Windesheim krijgt een duidelijk beeld van de bezetting en benutting van haar spreek- en onderwijsruimtes. Hierdoor kan bijvoorbeeld bezuinigd worden op schoonmaak en kan het energieverbruik gereduceerd worden. Ruimtes of gebouwdelen die niet gebruikt worden hoeven immers ook niet geklimatiseerd, verlicht of schoongemaakt te worden. Het dashboard van draaijer+partners is Windesheim in staat om te komen tot structurele verbeteringen. De inzichten kunnen ook gebruikt worden bij vernieuwbouw-plannen elders. Immers, hoe beter de ruimten aansluiten bij de wensen van de organisaties en gebruikers, hoe hoger de tevredenheid en hoe duurzamer het gebouw is.

Resultaten

  • Inzicht in de geplande en werkelijke bezetting van ruimtes
  • Overzicht van variabelen die het comfort in een ruimte beïnvloeden (temperatuur, CO2, aantal personen, storingen en ruimte eigenschappen)
  • Dynamische plattegronden met actuele temperatuur, CO2 en bezetting
  • Analyse van het lesrooster ten opzichte van de werkelijkheid

“Het inzicht dat we krijgen, maakt het mogelijk om beter in te spelen op de (veranderende) behoeften van onze studenten, medewerkers en organisatie. Dit geeft ons de mogelijkheid om aanbod en vraag beter op elkaar af te stemmen. We kunnen bijvoorbeeld energie besparen, misschien een gebouw(deel) afstoten, vervangingsmomenten uitstellen of de functie van ruimtes veranderen.”

Jan Visser - technisch adviseur Hogeschool Windesheim
Casper
InnovatieexpertCasper Meinderssenior adviseur
Erwin
InnovatieexpertErwin Alderssenior projectmanager

Gerelateerde cases