Medisch Spectrum Twente

Medisch Spectrum Twente (MST) is een topklinisch ziekenhuis met ziekenhuislocaties in Enschede en Oldenzaal en een polikliniek in Haaksbergen. MST streeft ernaar om voortdurend de dienstverlening te verbeteren. Binnen de verschillende planmatige onderhoudsprojecten in Medisch Spectrum Twente (MST) begeleidt draaijer+partners om te komen tot een efficiënte huisvesting.

Optimaliseren van planmatig onderhoud

Beheer en onderhoud

MST maakt al jarenlang onderhoudsafspraken met Croonwolter&dros voor planmatig onderhoud aan technische installaties. draaijer+partners, expert in strategische huisvesting, begeleidt MST en Croonwolter&dros bij het maken van de juiste keuzes voor een duurzamer en effectiever onderhoud. De maatschappelijke ontwikkelingen gaan zo snel dat MST nu al rekening houdt met technische aanpassingen voor de komende tien jaar.

MST, Croonwolter&dros en draaijer+partners zijn sterk in het benutten en inzetten van elkaars competenties, kennis en ervaring. De hechte samenwerking zorgt voor een effectieve, innovatieve en efficiënte onderhoudsrelatie voor de lange termijn. Hierdoor kunnen optimalisaties in onderhoudscontracten vastgelegd worden leiden tot win-win-situaties voor alle betrokken partijen.

Nieuwe ziekenhuisinstallaties

In 2021 zijn door Croonwolter&dros nieuwe smart building-technologieën toegepast bij het vervangen van de brandmeldinstallatie. Hiermee zal een forse bijdrage geleverd worden aan de efficiencyslag die MST wil maken voor de korte en lange termijn. De besparing wordt bereikt door lagere beheer- en modificatiekosten, omdat meer werkzaamheden nu in eigen beheer uitgevoerd kunnen worden. En verlaging van de preventieve kosten door toepassing van sensoren en predictive maintenance.

draaijer+partners rekende aan een kostenbesparingsmodel voor MST, waarin verbetering van de kwaliteit en toepassing van innovatieve technieken van de ziekenhuisinstallaties de hoofdrol spelen. Om hiervoor de juiste informatie boven tafel te krijgen, ging draaijer+partners letterlijk met de mensen op de werkvloer in gesprek om te horen hoe onderhoud verbeterd kan worden, zowel bij MST als bij Croonwolter&dros. Dat levert een groot aantal praktische kansen op. Bijzonder aan deze samenwerking  is dat de vergoeding voor draaijer+partners afhankelijk is van  de werkelijke besparing die voor MST is gerealiseerd.

“Samen met Croonwolterendros en draaijer+partners hebben we een besparingsvoorstel doorgevoerd waarbij we de nafilters niet meer jaarlijks vervangen, maar elke drie jaar, wat mogelijk is door de goede kwaliteit van de voorfilters die we toepassen. Hiermee kunnen we flink kosten besparen.“

Geert Schrijver, afdelingsmanager Vastgoedbeheer MST

Prettige huisvesting

MST, Croonwolter&dros en draaijer+partners zijn sterk in het benutten en inzetten van elkaars competenties, kennis en ervaring. De hechte samenwerking zorgt voor een effectieve, innovatieve en efficiënte onderhoudsrelatie voor de lange termijn. Maar bovenal wordt er samen gewerkt aan een prettig gebouw, waar patiënten, bezoekers en medewerkers graag verblijven. Welzijn van alle gebruikers staan immers centraal bij MST.

Prestatie onderhoud

Voor het beheer en onderhoud van gebouwen gebruikt draaijer+partners het label Oxxer. Oxxer is ‘the next step’ in prestatiecontracten: we sturen hiermee proactief op gedrag en niet op contract.

Fotografie: Wilco van Dijen 

Resultaten

  • Besparing op onderhoud- en beheerskosten
  • Effectief, innovatief en efficiënt onderhoud
  • Lange termijn onderhoudsrelatie
  • Betrokken gebruikers

“Het is vrij uniek dat het ambitieniveau voor een optimalisatieslag zo ver gaat dat nieuwe, concrete afspraken tussen beide partijen worden vastgelegd in een nieuw contract.”

Edgar Anholts, directeur Draaijer Group
Edgar
Edgar AnholtsDirecteur Draaijer Group
Ben
Ben Grijpstrasenior adviseur

Gerelateerde cases